Proiect „Start up Yourself” – Metodologia de selecție a planurilor de afaceri

Prezenta Metodologie reprezintă versiunea transmisă OI POCU în vederea aprobării. Dacă va suferi modificări, acestea vor fi comunicate corespunzător.
Metodologie

ANEXA 1 – Cerere de înscriere la Concursul de planuri de afaceri;

ANEXA 2 – CV Europass;

ANEXA 3 – Formular înregistrare GT;

ANEXA 4 – Acord utilizare date personale;

ANEXA 5 – Declararea calității de asociat/administrator în altă firmă;

ANEXA 6 – Declaraţie pe propria răspundere privind evitarea dublei finanţări;

ANEXA 7 – Declarație privind includerea/neincluderea în grupul țintă al altui proiect;

ANEXA 8 – Declaraţie de eligibilitate;

ANEXA 9 – Chestionar competențe antreprenoriale;

ANEXA 10 – Declarație de angajament;

ANEXA 11 – Model plan de afaceri;

ANEXA 12 – Buget plan de afaceri;

ANEXA 13 – Proiecții financiare plan de afaceri;

ANEXA 14  – Grila de (auto-)evaluare a eligibilității administrative;

ANEXA 15 – Grila de evaluare tehnico – financiară;

ANEXA 16 – Lista codurilor CAEN excluse de la finanțare;

ANEXA 17 – Contract de subvenție;

ANEXA 18 – Listă cheltuieli eligibile.