ACHIZIȚII

 • ANUNȚ – Reluare achiziție „Servicii organizare evenimente”, în cadrul proiectului cod 1HARD/3.1/95

 

 

 

 • ANUNȚ – Reluare achiziție „Servicii de elaborare studiu de fezabilitate, inclusiv Notă conceptuală, Temă de proiectare și Studii de teren”

 

 • ANUNȚ – Achiziție „Servicii de elaborare studiu de fezabilitate, inclusiv Notă conceptuală, Temă de proiectare și Studii de teren”, pentru proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice și/sau hibrid plug-in în județele Bacău, Botoșani și Vaslui, prin instalarea de stații de reîncărcare cu putere normală”, depus la Fondul pentru Mediu

 

 

 

 

 

 

 • ANUNȚ – Achiziție „Echipamente IT”, în cadrul proiectului cod 1HARD/3.1/95

 

 • ANUNȚ – Reluare achiziție „Servicii de elaborare și creare a unui studiu și a unei strategii de intervenție comună pentru situații de urgență în zona transfrontalieră”, în cadrul proiectului cod 2SOFT/4.2/146

 

 

 

 

 

 • ANUNȚ  – reluare achiziție directă „Servicii organizare evenimente” – proiect 2SOFT/4.2/146

 

 

 

 • Microbuze Școlare” în cadrul proiectelor „O șansă egală pentru toți. Educație inclusivă în unitățile școlare.”, cod MySMIS 103821, finanțat prin POCU 2014-2020 – Anunț de participare simplificat nr. SCN1081404 – Valoarea maximă estimată: 282.600,00 lei fără TVA. Pentru descărcarea în format editabil, dați click pe FORUMULARE. Termen transmitere oferte : 11.02.2021, ora 1500.

 

 

 • „Servicii Organizare Intalniri nationale – mese rotunde” în cadrul proiectului „Dezvoltarea de politici și mecanisme în domeniul serviciilor de utilitate publică prin entități asociative de tip intercomunitar și promovarea parteneriatelor public privat pentru o dezvoltare sustenabilă a comunităților”, cod MySMIS 110309, finanțat prin Programul Operațional Capital Administrativ 2014-2020, confom caietului de sarcini atasat. Termen transmitere oferte: 04.02.2020, ora 21:30. Caietul de sarcini poate fi descarcat de aici!

 

 

 

 • Furnituri și consumabile de birou (republicată) – Achiziție Directă – Termen transmitere oferte: 25.07.2019, ora 1600, conform anunțului. 

 

 • Ghiozdane Complet Echipate – Procedură Simplificată – în cadrul proiectului „O șansă egală pentru toți. Educație inclusivă în unitățile școlare.”, cod MySmis 103821 finanțat prin POCU 2014-2020. Termen de depunere oferte: 29.07.2019, ora 15:00. Anunț de participare simplificat SCN1048728; Atașat, regăsiți și Caietul de Sarcini în format „word”. 

 

 • Furnituri și consumabile de birou – Achiziție Directă – Termen transmitere oferte: 23.07.2019, ora 1500, conform anunțului. RĂSPUNS LA SOLICITAREA DE CLARIFICĂRI AICI!

 

 • Microbuze Școlare – Procedură Simplificată – în cadrul proiectelor „O șansă egală pentru toți. Educație inclusivă în unitățile școlare.”, cod MySmis 103821 și „PACT – Parteneriat activ pentru calitate și transfer de cunoștințe în comunitățile școlare din județele Botoșani și Suceava.”, cod MySmis 108236, finanțate prin POCU 2014-2020. Termen depunere oferte pentru Loturile I și II: 14.06.2019, ora 1500Anunț de participare simplificat nr. SCN1044616 din 30.05.2019.

 

 • Servicii Audit Financiar – Achiziție Directă – Termen transmitere oferte: 16.04.2019, ora 14:30; Anunț de Publicitate ADV1072674;

 

 • Pachete îmbrăcăminte și încălțăminte – Procedură Simplificată – în cadrul proiectului „Parteneriat activ pentru calitate și transfer de cunoștințe în comunități școlare din județele Botoșani și Suceava”, cod MySmis 108236, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Termen depunere oferte : 04.04.2019, ora 1500.  ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT NR. SCN1040037 / 20.03.2019 .

 

 • Servicii de publicitate și promovare proiect cod SIPOCA 304 / MySMIS 110309 – ACHIZIȚIE DIRECTĂ – termen de depunere a ofertelor: 19.10.2018, ora 12:00. Aici găsiti specificațiile tehnice. Achiziția a fost atribuită către SOLUTIONS LINE SRL la data de 30.10.2018, valoarea totală fără TVA a ofertei fiind de 43.507,50 lei.

 

 • Leasing Operațional – Procedură Simplificată – în cadrul proiectului „O șansă egală pentru toți. Educație inclusivă în unitățile școlare”, cod MySmis 103821, finanțat prin POCU 2014-2020. Termen de depunere oferte: 12.11.2018 ora 15:00. ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT NR. SCN1022961/29.10.2018 Documente: Strategie de ContractareCaiet de Sarcini  – Procedură Anulată.

 

 • Licențe – Tîn cadrul proiectului „START UP YOURSELF” – cod MySmis 104206, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Termen transmitere oferte 20.09.2018, ora 1300Anunț și specificații Licente;

 

 • Produse IT – în cadrul proiectului „START UP YOURSELF” – cod MySmis 104206, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Termen transmitere oferte 20.09.2018, ora 1300Anunț și specificații Produse IT;

 

 • Pachete îmbrăcăminte și încălțăminte – Procedură Simplificată – în cadrul proiectului „O șansă egală pentru toți. Educație inclusivă în unitățile școlare”, cod MySmis 103821, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Termen depunere oferte : 19.09.2018, ora 1500.  ANUNT DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT NR. SCN1014964 / 04.09.2018.  Documente: Caiet de SarciniStrategie de Contractare;

 

 

 • Achiziție Pachete Produse de Igienă Personală – Cerințe tehnice – în cadrul proiectului „PACT-Parteneriat activ pentru calitate și transfer de cunoștințe în comunități școlare din județele Botoșani și Suceava” Cod MySMIS: 108236, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Termen de transmitere oferte: 05.09.2018, ora 1200;

 

 

 

 •  Achiziție servicii de publicitate și promovare a proiectului cod SIPOCA/MySMIS 304/110309 – Dezvoltarea de politici și mecanisme în domeniul serviciilor  de utilitate publică prin entități asociative de tip inter-comunitar și promovarea parteneriatelor public-privat pentru o dezvoltare sustenabilă a comunităților. Având în vedere faptul că până la termenul limită de depunere a ofertelor nu a fost înregistrată nici o ofertă de la operatorii economici, se prelungește Termenul de depunere a ofertelor până la data de 26.07.2018, ora 14:00. Achiziție ANULATĂ.

 

 • Achiziție materiale consumanile și furnituri de birou în cadrul proiectului cod SIPOCA/MySMIS 304/110309 – Dezvoltarea de politici și mecanisme în domeniul serviciilor  de utilitate publică prin entități asociative de tip inter-comunitar și promovarea parteneriatelor public-privat pentru o dezvoltare sustenabilă a comunităților. Având în vedere faptul că până la termenul limită de depunere a ofertelor nu a fost înregistrată nici o ofertă de la operatorii economici, se prelungește Termenul de depunere a ofertelor până la data de 26.07.2018, ora 14:00.  Achiziție atribuită către SC PAPER ROLPROD SRL la data de 1.08.2018, valoarea totală fără TVA a ofertei  este de 7.505,94 lei.

 

 

 • Achizitie materiale consumabile în cadrul proiectului POCU/89/3/7/107609 – ReCONNECT DIASPORA – Reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunitatile de origine prin sustinerea antreprenoriatului: Anunt publicitar numarul 145191 si NECESAR

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *