selecție grup țintă

Pentru a fi eligibile, persoanele interesate trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  1.  intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban;
  2.  au reședinta sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în regiunea mai puțin dezvoltată Nord-Est;
  3.  au vârsta de minimum 18 ani;
  4.  posedă cetățenia română;
  5.  fac dovada domiciliului sau rezidenței în străinătate în ultimele 12 luni până la momentul înscrierii;
  6.  – demonstrează experiența antreprenorială prin documente de înființare a unei societăți comerciale în străinătate, precum și prin documente care să ateste experiența specifică în domeniul în care dorește să inițieze o afacere prin intermediul programului, sau   – demonstrează capacitatea tehnică și profesională printr-un contract de muncă sau de colaborare ori alt document similar, în domeniul în care dorește să inițieze afacerea vizată în cadrul proiectului, sau  – demonstrează cunoștintele de specialitate prin documente recunoscute de statul român, care să ateste absolvirea de studii de specialitate în cadrul unor instituții de învățământ superior din străinatate, ori prin alte documente ce certifică absolvirea unor cursuri de scurtă durată în domeniul în care dorește să inițieze afacerea vizată în cadrul proiectului.

Categoriile de persoane vizate de proiect sunt șomerii, persoanele inactive (cuprinse între 18 și 65 de ani), persoanele care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă, care NU este necesar să fie în România la momentul înscrierii în grupul țintă sau pe parcursul derulării programului de formare antreprenorială.

NU pot face parte din grupul țintă tinerii NEETs (care nu urmează nicio formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 – 24 de ani.

 Pentru a afla mai multe despre program poți consulta Ghidul unde se regăsesc informații referitoare la cheltuielile eligibile pentru planurile de afaceri.

Toate detaliile necesare înscrierii în proiect sunt disponibile în Metodologia selecție grup tinta  și anexe

Selecția grupului țintă s-a prelungit până la data de 30 septembrie 2018.

Situația validării dosarelor înscrise în proiect aici.