POR 2007-2013

ADI EURONEST a implementat 4 proiecte finanțate prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 3, DMI 3.3. Autoritatea Contractantă: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice.

Obiectivele generale ale proiectelor:

Crearea premiselor necesare asigurării populaţiei cu servicii de calitate, prin îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor pentru siguranţă publică şi asistenţă medicală în situaţii de urgenţă.

Obiectivele specifice ale proiectelor au vizat:

 • îmbunătăţirea capacităţii de răspuns, prin reducerea timpului de intervenţie;
 • îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie;
 • achiziţionarea în comun a echipamentelor şi furnizarea în comun a serviciului public de intervenţie în situaţii de urgenţă pentru populaţia Regiunii Nord-Est;
 • achiziţionarea de echipamente specifice atât pentru dezvoltarea bazei operaţionale regionale, cât şi pentru îmbunătăţirea dotării bazelor judeţene existente, în funcţie de specificul zonei şi a tipurilor de riscuri;
 • creşterea gradului de siguranţă a populaţiei din Regiunea Nord-Est şi primirea ajutorului de urgenţă calificat într-un timp cât mai scurt;
 • implementarea principiului de comandă unică în cazul situaţiilor de urgenţă de amploare şi eficientizarea interoperabilităţii la nivel local, zonal şi regional printr-un management integrat al serviciilor de urgenţă profesioniste.

Grupul ţintă: Populaţia din Regiunea Nord-Est aflată în raza de acţiune a bazelor operaţionale pentru situaţii de urgenţă.

Beneficiarii direcţi:

 • 6 inspectorate judeţene pentru situaţii de urgenţă;
 • baza regională din Regiunea Nord-Est localizată în municipiul Iaşi;
 • angajaţii sistemului de asistenţă medicală şi tehnică de urgenţă prespitalicească şi intervenţie la incidente majore, împreună cu serviciile de voluntari.

Beneficiari indirecţi: toţi cei 3.732.583 de locuitori ai Regiunii Nord-Est.

Rezultate obţinute

 • îmbunătăţirea indicatorilor de monitorizare şi evaluare, prin reducerea timpului mediu de răspuns şi a timpului mediu de intervenţie datorită vitezei superioare de deplasare și a faptului că autospecialele sunt noi;
 • creşterea numărului de autospeciale de intervenţie (134 ambulanțe și autospeciale pentru diferite tipuri de intervenție);
 • reducerea costurilor de mentenanţă şi re-dirijarea resurselor către achiziţionarea de noi echipamente;
 • creşterea gradului de siguranţă în exploatarea echipamentelor şi asigurarea protecţiei adecvate personalului tehnic;
 • îmbunătăţirea capacităţii de a analiza, de a răspunde şi de a coordona situaţiile de urgenţă prin creşterea inter-operabilităţii conferite de existenţa unui centru de comandă şi control;
 • diversificarea tipurilor de riscuri ce pot fi acoperite cu tehnică adecvată;
 • îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale de urgenţă prespitalicească, prin exploatarea resurselor tehnice şi tehnologice ale echipamentelor.
Titlu proiect Valoare proiect Bunuri achiziționate
Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență, acordării asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat – SMIS 6283 45.065.301,57 lei
 • 21 autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă de capacitate medie,
 • 11 autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă de capacitate mărită,
 • 6 autospeciale pentru descarcerări grele,
 • 6 autospeciale complexe de intervenție, descarcerare și acordarea primului ajutor calificat,
 • 3 autospeciale de cercetare NBCR (nuclear, biologic, chimic, radiologic),
 • 1 centru mobil de comandă și control
Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență, acordării asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat în Regiunea Nord-Est – SMIS 23396 32.517.790,74 lei
 • 10 autospeciale complexe de intervenție, descarcerare și acordarea primului ajutor calificat,
 • 5 autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă de capacitate medie,
 • 5 autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă de capacitate mărită,
 • 24 ambulanțe de prim ajutor
 • 6 ambulanțe de reanimare
Îmbunătățirea dotării cu autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime a bazelor operaționale pentru situații de urgență în Regiunea Nord Est” – SMIS 41092 14.225.867,09 lei
 • 6 autospeciale pentru intervenție și salvare de la înălțime
Îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență în condiții de iarnă” – SMIS 48572 20.907.268,20 lei
 • 24 de autofreze multifuncționale de zăpadă
 • 6 vehicule de tip UTV (dotate cu remorcă și vehicul tractor)

GALERIE FOTO