Formare antreprenorială

In vederea asigurării accesului nediscriminatoriu la activitățile proiectului și oportunitatea de finanțare oferită, se vor organiza activități de formare profesională în domeniul antreprenoriatului, în fiecare județ al Regiunii Nord-Est, pentru un număr minim de 20 de participanți/ curs.
Programul de formare profesională continuă – Competențe antreprenoriale se va desfășura în perioada 15 martie – 14 octombrie 2018. Se vor alcătui în total 20 de grupe cu aproximativ 20 cursanți, iar cursurile se vor susține în fiecare din județele Regiunii Nord-Est, în funcție de grupul țintă format.
Cursul propriuzis se va derula pe parcursul a 80 ore (din care 30 ore de pregătire teoretică și 50 ore de pregătire practică) și va urmări planul și designul de curs din cadrul dosarului de autorizare ANC, urmărind în același timp a se individualiza la nivelul grupei/ participantului prin instrumente adecvate, pentru ca programul să poată răspunde exigențelor unei bune pregătiri a cursanților în vederea atingerii obiectivului scontat – acela de a obține 400 planuri de afaceri de foarte bună calitate. Pentru a intra în etapa I de formare (teoretică), se va aplica un chestionar de evaluare ințială a cunoștințelor în domeniul antreprenoriatului, care va sta la baza pregătirii suportului de curs și aplicațiilor practice.

Cursul cuprinde principalele noțiuni și concepte privind antreprenoriatul, noțiuni de bază privind inițierea unei afaceri, mixul de marketing, realizarea planului de afaceri, identificarea resurselor financiare, managementul resurselor umane, asigurarea fluxului de numerar, aspecte legislative în funcție de domeniul CAEN ales pentru afacere, elemente de risc ale unei afaceri. De asemenea, se vor aborda și teme precum: managementul afacerii, management financiar – cu surse de finanțare alternative, inclusiv crowfunding, hub-uri,
clustere -, conditii de obținere credite bancare, cunoștințe introductive despre contabilitatea diferitelor tipuri de firme- pfa, srl, ii,etc, și componentele de egalitate de șanse, nediscriminare, medii de lucru prietenoase, inovare socială.

La sfârșitul programului de formare profesională absolvenții vor susține un examen de absolvire organizat de către furnizorul de formare profesională continuă și monitorizat de comisia desemnată de ANC, examen ce va consta într-o probă teoretică și una practică (susținerea planului de afaceri în fața comisiei de examinare). După susținerea examenului, furnizorul va elibera Certificatele de absolvire recunoscute ANC.

Alte beneficii pentru participarea la cursul de formare:

  • furnizarea de rechizite necesare derulării cursului;
  • crearea unei platforme de comunicare și învățare online pentru asigurarea cursului inclusiv online pentru persoanele cu dizabilitati, utilizarea mijlocelor tehnologice moderne de predare (transmiterea online a programului de formare pentru persoanele cu dizabiltati care nu se pot deplasa), și furnizarea suportului de curs electronic,  modele de planuri de afaceri electronice;
  • sesiuni speciale de formare și conștientizare a tuturor formelor de discriminare care pot apărea la locul de muncă.

 

După derularea concursului de planuri de afaceri, cei 48 de beneficiari vor trece într-o nouă etapă de formare antreprenorială prin participarea la un stagiu de practică de 40 de ore într-o firmă cu același obiect de activitate ca cel propus prin propriul plan de afaceri.

Proiectul răspunde la nevoile identificate prin:
– asigurarea accesului la un program complet de formare antreprenorială pentru un număr de minim 400 de persoane interesate să își dezvolte abilitățile antreprenoriale;
– asigurarea accesului la finantare pentru 48 de persoane care dezvoltă planuri de afaceri fezabile (din care 25% planuri care vor propune măsuri ce vor promova concret utilizarea şi calitatea TIC prin implementarea unor soluții TIC în procesul de producție/ furnizare de bunuri, prestare de servicii și/sau execuție de lucrări);
– asigurarea unor activități suport pentru implementarea planurilor de afaceri (consultanță de specialitate în domenii necesare dezvoltării afacerii, mentorat, întâlniri și discuții cu alți antreprenori)
– asigurarea promovării afacerilor, inclusiv după finalizarea finanțării.