ReCONNECT DIASPORA

sigla diaspora

 

ReCONNECT DIASPORA – Reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunitățile de origine prin susținerea antreprenoriatului,

Cod MySMIS: 107609

 

proiect finanțat prin 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi

Obiectiv specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană

Contract:  POCU 89/3/7/107609 din 18.09.2017

 
www.fonduri-ue.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 

Beneficiar: ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ EURONEST

Parteneri: SC EASTERN MARKETING INSIGHTS SRL

                  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAȘI

 

Perioada de implementare: 19 septembrie 2017 – 18 septembrie 2020

 

Valoarea proiectului: 8.407.970,43 lei  (din care, contribuția Uniunii Europene prin FSE este de 7.072.656,76 lei și 1.241.321,56 lei din bugetul național).

 

 

OBIECTIV GENERAL

Încurajarea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu prin susținerea înființării a 30 de întreprinderi cu profil non-agricol în zona urbană din Regiunea Nord-Est de către persoane aflate în Diaspora. 

 

OBIECTIVE SPECIFICE

1. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale a 250 de persoane din grupul țintă prin furnizarea de cursuri de formare antreprenorială în scopul de a genera un număr cât mai mare de afaceri la nivelul Regiunii Nord-Est;
2. Facilitarea și sprijinirea demarării, dezvoltării și funcționării afacerilor înființate de către membrii grupului țintă prin acordarea a 30 de ajutoare de minimis pentru cele mai bune planuri de afaceri din Regiunea Nord-Est;
3. Dezvoltarea și promovarea unei analize a mediului antreprenorial la nivelul Regiunii Nord-Est;
4. Dezvoltarea mediului antreprenorial în Regiunea Nord-Est prin oferirea de asistență de specialitate/ consiliere/ mentorat pentru îmbunătățirea cunostințelor și aptitudinilor dobândite în cadrul formării antreprenoriale pentru 30 de beneficiari ai ajutorului de minimis;
5. Creșterea gradului de informare a 30 de beneficiari ai ajutorului de minimis privind temele orizontale si temele secundare ale programului;
6. Asigurarea sustenabilității în ultimele șase luni ale proiectului prin monitorizarea afacerilor finanțate, dezvoltarea de mecanisme de susținere și promovare a acestora și integrarea rezultatelor și a experienței acumulate în cadrul proiectului în politicile și strategiile solicitantului, partenerilor și/ sau autorităților publice locale.

 

REZULTATE:

 

1. Managementul proiectului

– 1 echipa de implementare proiectului informată și pregătită;
– 18 întâlniri ale echipei de proiect;
– 18 minute ale întâlnirilor echipei de proiect;
– 18 liste de prezență ale întâlnirilor echipei de proiect;
– 2 conferințe de presă (una de închidere și una de deschidere) realizate;
– 1 website al proiectului;
– 3 bannere ale proiectului;
– 40 de brosuri;
– 40 de pixuri;
– 40 de mape.

2. Activități specifice etapei I – Formare antreprenorială

– 1 campanie de informare online;
– 1 metodologie selecție grup țintă;
– 250 formulare de apartenență la grupul țintă;
– 1 platformă e-learning;
– 1 metodologie de curs pentru programul de formare antreprenorială;
– 250 de persoane participante la programul de competențe antreprenoriale;
– 250 de planuri de afacere elaborate;
– 1 metodologie de selecție a planurilor de afacere;
– 1 listă a planurilor de afacere câștigătoare;
– 1 eveniment inițial pentru beneficiarii de start-up-uri;
– 1 analiză a mediului antreprenorial la nivelul Regiunii Nord-Est;
– 1 campanie de informare și promovare privind analiza mediului antreprenorial la nivelul regiunilor vizate de către proiect.

 3. Activități specifice etapei II – Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE

– 30 de persoane selectate în vederea implementării planurilor de afaceri participante la programul de consiliere/ consultanță/ mentorat;
– 6 workshop-uri pentru completarea cunoștințelor și abilităților dobândite în cadrul programului de formare antreprenorială;
– 30 de pre-acorduri și 30 de acorduri de finanțare semnate;
– 30 de firme nou-înființate;
– 30 de rapoarte de misiune realizate în perioada de implementare a afacerilor finanțate;
– 9 workshop-uri privind temele secundare ale programului;
– 9 workshop-uri privind temele orizontale ale programului;
– 1 sesiune de informare „Antreprenorul verde” pentru cei 24 de beneficiari de start-up-uri.

4. Activități specifice etapei III – Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate în cadrul perioadei de sustenabilitate a acestora

– 30 de rapoarte de misiune în perioada de sustenabilitate a afacerilor finanțate;
– mecanisme de susținere și promovare a întreprinderilor înființate dezvoltate;
– experiența acumulată în cadrul proiectului integrată în strategiile locale de la nivelul fiecărui județ din aria de implementare a proiectului.

Graficul activităților

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a  Guvernului României”

Linkuri utile: clustereuronest.rofacebook Euronest