Misiune și obiective

Cadrul legal

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST este o entitate de utilitate publică. Conform Statutului, EURONEST este „persoană juridică română, de drept privat, de utilitate publică, făra scop patrimonial, apolitică, nonsindicală, de dezvoltare intercomunitară”.

Asociația fost înființată, în 2008, de Consiliile Județene Iași, Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava și Vaslui pentru implementarea de proiecte la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est. Inițial, aria de intervenție a fost limitată de proiecte destinate îmbunătățirii capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență.

 

Misiune

Până în 2012, aria de intervenție a EURONEST a fost limitată la îmbunătățirea capacității și calității sistemului public de intervenție în situații de urgență, acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat (cunoscut sub numele de SMURD Regional).

Din iunie 2012, gama de investiții și proiecte pe care le poate derula EURONEST în beneficiul și cu sprijinul membrilor săi fondatori a fost extinsă, astfel încât astăzi misiunea sa o reprezintă „pregătirea și promovarea, la toate nivelurile, de proiecte destinate dezvoltării regionale, de interes comun pentru toate cele şase judeţe asociate, în domeniile serviciilor de sănătate, sociale, de transport, apă/apă uzată, mediu, administrație publică, educație etc. şi de a obţine finanţări interne şi externe necesare derulării acestora”.

 

Obiective generale

Crearea premizelor necesare dezvoltării regionale prin asigurarea accesului populației la servicii esențiale din domeniile sănătate, social, transport, apă/apă uzată, mediu, administrație publică, educație, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice și sociale, prin îmbunătățirea infrastructurii serviciilor menționate.

 

Obiective specifice

 1. întocmirea de studii, elaborarea de cereri de finanțare şi implementarea de proiecte în domenii prioritare şi de interes comun, la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est, pentru:
  • îmbunătăţirea infrastructurii regionale de transport, mediu, utilităţi publice, sociale etc.;
  • îmbunătăţirea sistemului integrat pentru situaţii de urgenţă;
  • prevenirea dezastrelor;
  • sprijinirea afacerilor;
  • dezvoltarea turismului;
  • dezvoltarea capacității administrației publice locale;
  • sprijinirea cercetării, inovării tehnologice şi crearea societăţii informaţionale;
  • creşterea ocupării şi dezvoltării resurselor umane şi a serviciilor sociale.
 2. Identificarea și colectarea propunerilor de proiecte, precum şi a posibilităţilor de finanţare a acestora din domeniile de interes comun, precum şi sistematizarea lor în concepţia dezvoltării regionale şi a susţinerii iniţiativei locale;
 3. facilitarea colaborării și a cooperării pentru realizarea, implementarea şi finanţarea unor proiecte comune de investiţii;
 4. creșterea gradului de absorbție a fondurilor structurale şi de coeziune, de către Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, precum şi a altor fonduri destinate dezvoltării durabile regionale.

În vederea îndeplinirii obiectivelor menţionate şi pentru realizarea activităţilor specifice, ADIE colaborează cu instituţii de specialitate, organizaţii neguvernamentale, persoane juridice de drept public sau privat şi cu persoane fizice, fără a exprima nici un fel de interese de grup (politice, religioase şi altele).