Proiecte în pregătire

În anul 2016, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST a inițiat mai multe proiecte destinate atingerii obiectivelor și misiunii sale statutare, în domenii precum: stimularea antreprenoriatului și a ocupării, educație, turism, cercetare-dezvoltare-inovare etc.

Cinci cereri de finanțare, cu o valoare a asistenței financiare nerambursabile totale de 42 milioane lei, au fost depuse în cadrul POCU 2014-2020. 

Celelalte proiecte se află în faza de elaborare a documentațiilor.

 

ROMÂNIA START-UP PLUS

ȘCOALA PENTRU TOȚI

CREȘTEREA CAPACITĂȚII ONG-URILOR ȘI A PARTENERILOR SOCIALI DE A FORMULA POLITICI PUBLICE ALTERNATIVE

DRUMUL VINULUI

VATRA MOLDOVEANĂ

CERCETARE, INOVARE, TRANSFER TEHNOLOGIC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *