CLUSTER EURONEST ICT

www.clustereuronest.ro 

Clusterul EURONEST s-a constituit ca persoană juridică prin asocierea a 21 de membri fondatori din mediul de afaceri cu profil IT, universități și autorități locale din Regiunea Nord-Est. Astăzi, Clusterul are aprox. 100 de membri, dintre care peste 90% sunt companii.

Scopul asocierii l-a reprezentat creşterea competitivităţii economiei regionale de profil și creșterea capacității instituționale de implementare a politicii industriale europene, inclusiv utilizarea eficientă a fondurilor nerambursabile. Asociația se constituie și cu scopul de a deveni entitate de management și de a coordona activitățile și proiectele întreprinse la nivelul Clusterului Inovativ Regional EURONEST IT&C Hub.

 

Obiectivele generale ale Clusterului Regional Inovativ EURONEST IT&C Hub sunt următoarele:

– promovarea și susținerea intereselor comune ale sectorului IT din regiune în relația cu statul și cu mediul economic la nivel național și internațional, inclusiv prin formularea de propuneri legislative și conștientizarea legislației în vigoare în rândul membrilor.

– consolidarea procesului de interacțiune dintre firme, mediul de cercetare și instituțiile publice;

– creșterea competitivității tehnologiei comunicațiilor și informației din Regiunea Nord-Est, în special a produselor cu valoare adăugată mare;

– creșterea competitivității regionale a învățământului de IT&C, inclusiv prin organizarea de programe de formare continuă/perfecționare a managerilor și a angajaților din domeniu;

– crearea și promovarea brandului industriei inovative de IT&C la nivel regional, inclusiv prin participarea comună la foruri naţionale şi internaţionale (conferinţe, târguri şi expoziţii, evenimente economice) și dezvoltarea de servicii și produse ale clusterului;

– sprijinirea antreprenoriatului și a IMM-urilor din domeniu, inclusiv prin creșterea numărului de furnizori și clienți ai membrilor clusterului;

– atragerea de resurse pentru dezvoltarea sectorului inovativ de IT&C și înlesnirea accesului la diferite surse de finanțare;

– facilitarea transferului de idei, competențe și practici de lucru, inclusiv prin constituirea și administrarea de baze de date și know-how, platforme online cu informații relevante pentru domeniile IT&C și cercetare-dezvoltare-inovare (CDI);

– facilitarea colaborării cu instituţiile de profil, autorităţile locale și instituţiile de cercetare şi inovare şi cele de învăţământ din țară și din străinătate;

– derularea de activități de cercetare-dezvoltare-inovare în beneficiul membrilor fondatori;

– sprijinirea dezvoltării de relaţii economice naţionale şi internaţionale;

– aderarea la diverse asociații de profil, în vederea realizării obiectivelor pentru care a fost creată asociația.

 

Documente și formulare

Actul Constitutiv (varianta de la înființare)

Statutul Clusterului Regional Inovativ EURONEST ITC Hub (varianta actualizată)

Descarcă Formularele de adeziune (Formular și Fișa domeniilor)

 

Date de contact

Tel./Fax: +40-232-273814

Email: office@adieuronest.ro

 

3 thoughts on “CLUSTER EURONEST ICT

  1. Buna ziua,

    Suntem o firma cercetare dezvoltare si am dori sa aderam la clusterul dumneavoastra.

    Care ar fi conditiile si cum am putea proceda?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *