START UP YOURSELF

SIGLA POCU

Start up Yourself

Cod MySMIS: 104206

 
 

 

 

Proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară: Locuri de muncă pentru toți

Obiectivul specific: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană

Contract: 187 / 12.01.2018

 
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

 

Beneficiar: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST

Parteneri: Development Training Consulting SRL,

                  Blue Consulting SRL,

                  Asociația Orientat,

                  Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de lnvestiții și Promovare a Exportului – AIMMAIPE IAȘI  

 

Perioada de implementare: 36 luni

Valoarea proiectului: 11.836.863,04 lei  (din care, contribuția Uniunii Europene prin FEDR este de 9.950.315,70 lei și 1.713.501,38 lei din bugetul național).

 

Obiectiv general

Încurajarea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu prin susținerea înființării a 48 de de întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbana în Regiunea Nord- Est, ca urmare a derulării unor măsuri de formare antreprenorială pentru mínimum 400 de persoane, și crearea a mínimum 96 de locuri de muncă.

 

Obiective specifice

  • Facilitarea accesului la formare profesională în domeniul antreprenoriatului pentru minim 400 de persoane din Regiunea Nord-Est care fac parte din rândul șomerilor, persoanelor inactive, persoanelor care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă.

  • Dezvoltarea a minim 48 de planuri de afaceri cu potențial de a deveni afaceri de succes prin acordarea ajutoarelor de minimis și dezvoltarea abilităților practice ale antreprenorilor.

  • Dezvoltarea, monitorizarea și promovarea a 48 de afaceri în domenii diverse la nivelul Regiunii Nord Est.

 

Indicatori

  • 400 persoane (șomeri/ persoane inactive/ angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă);

  • 48 IMM-uri nou înființate;

  • 96 locuri de muncă nou create.

 

Activități

A.1. Informarea și conștientizarea grupului țintă vizat privind oportunitățile oferite prin proiect și încurajarea antreprenoriatului în fiecare județ din Regiunea Nord-Est, a programului de formare antreprenorială, precum și cu privire la metodologia de selecție a grupului țintă și, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului.

A.1.1. Pregătirea campaniei de informare și constientizare pentru promovarea antreprenoriatului.

A.1.2. Organizarea de conferințe de presă/alte evenimente în fiecare județ din Regiune.

A.1.3. Organizarea de alte evenimente de promovare în fiecare județ din Regiunea Nord-Est.

A.1.4. Informarea grupului țintă privind avantajele în cadrul elaborării planului de afaceri a inovării sociale, asigurarea egalității de gen și sanse, nediscriminare.

 

A.2.  Identificarea și selectarea grupului țintă

A.2.1.  Realizarea metodologiei de selecție a grupului țintă.

A.2.2.  Selectarea a 400 de persoane din GT- persoane fizice.

 

A.3.  Derularea programului de formare profesionala.

A.3.1. Organizarea programului de formare antreprenorială.

A.3.2. Constituirea grupelor de formare profesională – Competențe antreprenoriale.

A.3.3. Derularea programelor de formare profesională continuă – Competențe antreprenoriale.

A.3.4. Realizarea a 400 de planuri de afaceri de către participanții la programul de formare profesională Competențe antreprenoriale.

 

A.4. Selectarea a 48 de planuri de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului.

A.4.1. Elaborarea și înaintarea către MF E a metodologiei și a procedurii de selecție a planurilor de afaceri.

A.4.2. Evaluarea și selecția a 48 de planuri de afaceri.

A.4.3. Elaborarea rapoartelor de selecție a celor 48 de planuri de afaceri.

 

A.5. Efectuarea a 48 stagii de practică persoanelor din GT, ale căror planuri de afaceri au fost selectate de juriu, în vederea finanțării.

A.5.1 Identificarea și selecția întreprinderilor în vederea efectuării stagiilor de practică.

A.5.2. Efectuarea a 48 stagii de practică/40 ore/persoană.

 

A.6. Furnizarea, de către administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri.

A.6.1. Evaluarea cunoștințelor și aptitudinilor dobândite în cadrul formării și a stagiilor de practică, a celor 48 de persoane din grupul țintă.

A.6.2. Oferirea de servicii de consiliere/consultanță/mentorat în antreprenoriat celor 48 de persoane din grupul țintă.

 

A.7. Asigurarea înființării și demarării funcționării a 48 de întreprinderi ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului.

A.7.1.  Asigurarea asistenței/consultanței în vederea parcurgerii etapelor pentru înființarea a 48 de întreprinderi.

A.7.2. Semnarea a 48 de contracte în vederea oferirii ajutorului de minimis.

A.7.3. Monitorizarea și asigurarea că beneficiarii ajutorului de minimis, la cel târziu 6 luni de la semnarea contractului de ajutor minimis au angajat minim 2 persoane fiecare.

 

A.8. Sprijinirea implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului.

A.8.1. Sprijinirea implementării celor 48 de planuri de afaceri prin asigurarea permanentă a consultanței pe perioada celor 6 luni premergătoare înființării și începerii funcționării celor 48 de întreprinderi inclusiv prin prisma atingerii de către aceștia a nivelului de venituri de min 30% din valoarea ajutorului de minimis.

A.8.2. Centralizarea tuturor documentelor care atestă înființarea și începerea funcționării celor 48 de întreprinderi.

 

A.9. Decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului.

A.9.1.  Acordarea primei tranșe din ajutorul de minimis.

A.9.2. Centralizarea documentelor justificative privind plata primei tranșe a sumelor acordate ca ajutor de minimis întreprinderilor înființate în cadrul proiectului.

A.9.3. Acordarea TRANȘEI FINALE a ajutorului de minimis și transmiterea documentației ce atestă finalizarea celei de-a doua etape.

 

A.10. Monitorizarea activităților întreprinderilor nou înființate.

A.10.1. Definitivarea metodologiei de realizare a monitorizării activitaților întreprinderilor înființate.

A.10.2. Monitorizarea activitaților întreprinderilor înființate.

 

A.11.  Activități care contribuie la transferul rezultatelor proiectului către alte grupuri țintă.

A.11.1.  Analiza sectorului antreprenorial la nivelul Regiunii NE cu accent pe activități de susținere.

A.11.2 . Activități de transfer către alte grupuri țintă.

 

A.12. Dezvoltarea unor mecanisme de susținere și promovare a întreprinderilor înființate.

A.12.1. Activități de dezvoltare a vizibilității întreprinderilor înființate.

 

A.13.  Management și  Administrare proiect – activitate transversală.

 

 

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a  Guvernului României”

Linkuri utile: clustereuronest.rofacebook Euronest, facebook proiect

Informații utile: Ghid România Start-up Plus