Proiect HARD

                                                                    

Îmbunătățirea capacităților de comunicații bazate pe TIC

în zona transfrontalieră Nord-Est România – Republica Moldova

cod 1 HARD / 3.1 / 95

 

Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România – Republica Moldova ENI 2014-2020.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați http://ec.europa.eu/europaid

Obiectivul tematic 7 Îmbunătățirea accesibilității la regiuni, dezvoltarea rețelelor și a sistemului de transport și comunicații

Prioritatea 3.1. Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalier și atingerea rezultatelor la care proiectul trebuie să contribuie

           3.1.2 Rețele și facilități TIC integrate îmbunătățite pentru sprijinirea conexiunilor transfrontaliere

Beneficiar:

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST

Iași, Blvd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 69

Email: euronest@yahoo.com; office@adieuronest.ro; web: www.adieuronest.ro

Partener:

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Republicii Moldova

Chișinău, strada Gheorghe Asachi, nr. 69

Email: dse@dse.md

Perioada de implementare: 

28.10.2021 – 27.10.2023 (24 luni)

Valoarea proiectului:

2.600.626,27 euro, din care contribuția Uniunii Europene este de 1.999.800,00 euro;

  • contribuția Liderului – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Euronest: 109.979,40 euro;
  • contribuția Partenerului 1 (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență din Republica Moldova): 490.846,87 euro.

 

Obiective generale:

Proiectul abordează Obiectivul Tematic 7 al POC România – Republica Moldova, urmărind să contribuie la îmbunătățirea infrastructurii TIC din zona eligibilă Iași – Botoșani – Vaslui – Republica Moldova prin dezvoltarea a cinci instrumente bazate pe TIC pentru conexiuni transfrontaliere, informații și sisteme integrate de comunicare utilizate în situații speciale și prin sprijinirea mecanismului comun de planificare și intervenție strategică. De asemenea, proiectului își propune îmbunătățirea serviciilor de comunicații electronice.

Obiective specifice:

      Îmbunătățirea accesului la serviciile publice prin dezvoltarea capacităților de comunicare TIC și pregătirea membrilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Republica Moldova, și a locuitorilor prin reabilitarea și dotarea cu echipamente specifice Centrului de Formare Răzeni;

     Dezvoltarea sistemelor și a dispozitivelor de comunicații multimodale interoperabile transfrontaliere (prin instalarea unui panou informatic electronic și achiziționarea a trei autospeciale) pentru a facilita gestionarea situațiilor speciale și pentru a îmbunătăți comunicarea dintre autoritățile publice și instituțiile în beneficiul populației din zona eligibilă;

     Promovarea activităților comune de planificare strategică și de intervenție transfrontalieră care vizează sprijinirea schimbului de informații și de bune practice, precum și elaborarea unui plan comun de acțiune pentru situații excepționale.

 

 Indicatori de monitorizare

  • 3 Autospeciale bazate pe TIC achiziționate
  • 1 Plan comun de intervenție transfrontalieră și evaluarea riscurilor elaborate
  • 1 Curriculum de formare comună în domeniul comunicațiilor dezvoltat pentru un training coordonat pe zonă transfrontalier

 

Activități

1.Managementul proiectului       

     1.1. Achizitii publice pentru managementul proiectelor;

     1.2. Audit.              

2.Planul de informare și comunicare

      2.1. Organizarea conferinței de lansare;

      2.2. Organizarea conferințeide finalizare;

      2.3. Conferință de presă cu ocazia inaugurării Centrului Republican de Pregătire, Răzeni, Moldova;

      2.4. Elaborarea materialelor de vizibilitate, publicitate și de informare publică.

3. Îmbunătățirea capacităților de comunicare bazate pe TIC în zona transfrontalieră

    3.1. Elaborarea planurilor, curriculum-ului pentru instruire și identificarea noilor tipuri de riscuri în zona eligibilă;

    3.2. Desfășurarea de sesiuni comune de pregătire în Centrul Republican de Pregătire pe baza curriculei elaborate pentru profesioniștii români și moldoveni;

    3.3. Efectuarea unui exercițiu comun de testare a planului comun și a procedurilor asociate, constând într-un exercițiu pe teren;

     3.4. Achiziționarea vehiculelor de comunicare TIC pentru intervenție dotate cu comunicație radio pentru misiuni specific;

     3.5. Organizarea unei Conferințe Internaționale de comunicare TIC pentru serviciile publice din zonele transfrontaliere.

4. Infrastructură

     4.1. Reabilitarea Centrului de Formare în Comunicare din Răzeni, Republica Moldova;

      4.2. Crearea infrastructurii TIC;

      4.3. Instalarea unui panou informativ electronic la Leușeni (Moldova).

 

„Uniunea Europeană este formată din 27 de state membre care au decis să-și unească treptat know-how-ul, resursele și destinele. Împreună, pe parcursul unei perioade de extindere de 50 de ani, au construit o zonă de stabilitate, democrație și dezvoltare durabilă, menținând în același timp diversitatea culturală, toleranța și libertățile individuale. Uniunea Europeană se angajează să-și împărtășească realizările și valorile cu țările și popoarele dincolo de granițele sale.”

„Această publicație a fost realizată cu sprijinul Uniunii Europene. Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST și nu poate fi considerată în niciun fel ca reflectând punctele de vedere ale Uniunii Europene sau ale structurilor de management ale Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020.”