formare antreprenorială

Cele 250 de persoane selectate în grupul țintă vor urma, în perioada 23 iulie – 3 august 2018, un curs de formare a competențelor antreprenoriale, cu o durată de 40 de ore, în cadrul căruia vor primi informații privitoare la întocmirea unui plan de afaceri.
Cursul se va desfășura online, prin intermediul platformei de e-learning creată în cadrul proiectului, ce va contribui la popularitatea acestei metode de formare si, implicit, la implementarea unor astfel de soluții TIC în procesul de producție/ furnizare bunuri, prestari de servicii si/ sau execuție de lucrări de către beneficiarii ajutorului de minimis. Platforma de e-learning va conține cel puțin următoarele elemente:
– Baza de date a persoanelor înscrise la cursul de formare antreprenorială;
– Catalog online conținând informații cu privire la prezența, activitatea și evaluarea persoanelor înscrise la cursul de formare antreprenorială;
– Înregistrarea video și audio a cursurilor și transmiterea lor în direct;
– Arhivarea electronică a cursurilor în format audio-video și text;
– Comunicare online prin intermediul unor adrese de e-mail personalizate ale cursanților și lectorilor;
– Sisteme de evaluare online.

Programul de formare antreprenorială are două componente:
1. teoretică, ce va cuprinde informatii referitoare la:
– legislația aplicată mediului de afaceri, în vigoare în România;
– managementul afacerii;
– strategia de dezvoltare a afacerii;
– marketing și promovare;
– analiza macroeconomică și plasarea pe piață;
– analiza cost-beneficiu;
– analiza organizațională;
– comunicare și tehnici de luare a deciziilor;
– planificarea resurselor;
– dezvoltarea durabilă a afacerii.
2. practică
– instruirea în vederea elaborării planului de afacere.

Cursul va fi conceput într-o manieră interactivă, ce răspunde în timp real necesităților de informare, fixare, analiză și reflecție ale grupului țintă, astfel încât la sfarsit, cursanții să fie în măsură să realizeze un plan de afaceri coerent și bine documentat.
La final, fiecare cursant va fi evaluat si va primi o diplomă de participare la programul de formare a competențelor antreprenoriale.
Cunoștințele, abilitățile și competențele dobândite de către membrii grupului țintă în cadrul programului de formare antreprenorială vor contribui la dezvoltarea profesională (în sensul facilitării inserției pe piața muncii și creșterea nivelului de salarizare) și personală (în sensul dezvoltării de capacități pentru rezolvarea problemelor și a unor stimuli motivaționali) a acestora.