Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Cuprins

 1. Introducere
 2. Entitate abilitată (Operatorul) și contact
 3. Ce sunt datele cu caracter personal
 4. Cum vă utilizăm datele dumneavoastră
 5. Exprimarea acordului, drepturile persoanei vizate
 6. Modificarea prezentelor informații privind protecția datelor

1. Introducere

Având în vedere intrarea în vigoare la data de 25 mai 2018 a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de arogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (denumit în continuare „Regulamentul”) precum și având în vedere legislația internă, Legea nr. 190/2018 (denumită în continuare “Legea”), Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST (denumită în continuare “ADIE”) în calitate de entitate de utilitate publică se obligă să respecte principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate și obligațiile ce îi revin în baza Regulamentului precum și a Legii, drepturile persoanelor vizate prevăzute de Regulament. În acest sens, ADIE pune la dispoziția Dvs. prezenta informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal colectate pe acest website.

ADIE vă informează, prin prezenta secțiune, cu privire la faptul că protecția sferei private și a drepturilor personale fundamentale ale membrilor, angajaților şi colaboratorilor noștri la accesarea site-ului nostru de web are o semnificație fundamentală în scopul dezvoltării unei relații de colaborare bazată pe încredere. Dacă vizitați acest site, datele cu caracter personal sunt colectate și utilizate într-o proporție redusă. Cu această declarație privind protecția datelor vrem să reliefăm și să explicăm angajamentul nostru pentru o gestionare sigură și fiabilă a acestor date, despre cum anume utilizăm datele cu caracter personal ale vizitatorilor noștri. Respectăm cele mai stricte prevederi ale legislației de protecție a datelor în vigoare. Securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră este deosebit de importantă pentru noi. De aceea, ca principiu fundamental, informațiile Dvs. nu sunt niciodată vândute și nici închiriate de către ADIE către terțe persoane. Comunicăm datele dumneavoastră cu caracter personal, unor terțe persoane, numai în cazul unei obligații legale ce ne incumbă. Totalitatea persoanelor din cadrul ADIE care procesează datele Dvs. cu caracter personal sunt obligate contractual să trateze datele dumneavoastră în mod confidențial și să le prelucreze numai în limitele atribuțiilor pe care le au.

În cadrul prezentei declarații privind protecția datelor vrem să vă informăm despre gestionarea datelor dumneavoastră, pe cuprinsul acestui site.

 1. Entitate abilitată (Operatorul) și contact

Dacă aveți întrebări despre protecția datelor, vreți să vă exercitați drepturile sau pretențiile privind datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să vă adresați:

Operatori: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST

Adresă contact: Blvd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nrr. 69, Iași

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal: Alina Popa

Adresa email: office@adieuronest.ro

 1. Ce sunt datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal sunt acele date ce pot fi asociate unei persoane. Conform Regulamentului sunt considerate date cu caracter personal, spre exemplu, date precum numele, adresa, adresa de e-mail şi numărul de telefon. De asemenea există categorii de informații tehnice, precum adresa de IP, de exemplu, care în cazuri specifice pot reprezenta date cu caracter personal.

Având în vedere aspectele menționate în paragraful anterior, vă informăm cu privire la faptul că din motive tehnice, se colectează automat la vizitarea acestui site de web date specifice, ca de ex. adresa IP, pe care furnizorul dumneavoastră de servicii internet o atribuie computerului dumneavoastră cu ocazia conectării la internet sau informații despre pagina de internet de pe care ați accesat oferta noastră sau browser-ul de internet pe care îl utilizați (informații tehnice). Aceste informații tehnice pot reprezenta în cazuri individuale izolate și date cu caracter personal. De regulă utilizăm informațiile tehnice în majoritatea cazurilor uzuale numai în măsura în care acestea sunt necesare din motive tehnice pentru operarea site-ului nostru de web și protecția acesteia împotriva atacurilor și abuzurilor precum și pseudonimizat sau anonimizat în scopuri statistice.

 1. Cum vă utilizăm datele dumneavoastră. Scopul prelucrării

Utilizăm datele dumneavoastră numai în conformitate cu prevederile legale aplicabile și cu prezentele indicații privind protecția datelor, pentru a putea ține legătura cu Dvs. și a vă informa cu privire la proiectele, evenimentele și acțiunile prezente și viitoare ale ADIE.

Datele colectate implicit pe site

Dacă vizitați acest site sunt memorate în mod standard, pe cuprinsul fișierelor tip protocol, așa-numitele Logfiles:

 • Adresa IP (adresa protocolului de internet) a calculatorului care accesează
 • Site-ul de web de pe care ne vizitați  (Referrer)
 • Paginile noastre de web pe care ne vizitați de partea noastră
 • Data și durata vizitei
 • Tipul browser-ului și setările browser-ului (de ex.: limba)
 • Sistemul de operare

Datele Logfiles sunt stocate de către noi pentru o perioadă de timp ca măsură tehnică preventivă de protecție a sistemelor de prelucrare a datelor împotriva accesărilor neautorizate. Datele sunt salvate în backup doar pentru restaurări în caz de probleme tehnice sau de securitate.

Noi menținem în permanență măsuri tehnice și organizatorice actualizate și testate continuu pentru garantarea securității datelor, în special pentru protecția datelor dumneavoastră din decursul transmisiei datelor precum și împotriva luării la cunoștință de către terți.

Utilizarea cookies: Pe site-ul nostru de web utilizăm așa-numite cookies. Cookies sunt fișiere de text care ne permit să configurăm vizita dumneavoastră pe site-ul nostru de web. Acestea includ de ex. presetări pentru redarea site-ului nostru de web. Aceste cookies sunt temporar memorate pe computerul dumneavoastră și transmise către servere. Puteți vizualiza și șterge cookies memorate pe computerul dumneavoastră și să controlați gestionarea cookies la nivel general prin intermediul setărilor browser-ului dumneavoastră de internet. Puteți obține informații mai detaliate în acest sens de la producător sau în cadrul funcției de ajutor a browser-ului dumneavoastră de internet. Vă rugăm să aveți în vedere că funcționalitățile acestui site pot fi indisponibile sau cu disponibilitate limitată dacă nu permiteți cookies.

Google Analytics și WP Statistics: Acest site de web utilizează Google Analytics și WP Statistics, servicii de analiză de web care utilizează cookies. Informațiile generate prin intermediul cookie-ului privind utilizarea dumneavoastră a prezentului site de web sunt transmise în general unui server din SUA sau din alte țări și memorate acolo. Adresa dumneavoastră de IP este însă prescurtată anterior pe teritoriul statelor-membre ale Uniunii Europene sau în alte țări semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European. Numai în cazuri excepționale adresa completă de IP este transmisă unui server din SUA sau alte state și prescurtată acolo. Datele astfel colectate sunt anonime pentru noi, acestea presupunând că nu putem vizualiza nici datele cu caracter personal ai utilizatorilor individuali și nici să le combinăm cu alte informații aferente unui utilizator. Adresa de IP transmisă de browser-ul dumneavoastră în cadrul Google Analytics și WP Statistics nu este combinată cu alte date ale Google sau WordPress. Puteți împiedica memorarea cookies printr-o setare corespunzătoare a browser-ului folosit de dumneavoastră. Mai puteți împiedica de asemenea și colectarea datelor generate prin intermediul cookie-ului și referitoare la utilizarea site-ului de web (incl. adresa dumneavoastră de IP) precum și prelucrarea acestor date de către Google sau WordPress prin descărcarea plugin-ului de browser și instalarea acestuia.

 

 1. Exprimarea acordului, drepturile persoanei vizate

Puteți refuza oricând o utilizare a datelor dumneavoastră în scopuri publicitare, de cercetare a pieței și sondare a opiniei sau de informare sau să vă exprimați dezacordul privind utilizarea pe viitor a datelor dumneavoastră. Puteți să ne transmiteți refuzul sau dezacordul prin e-mail la adresa de mail: office@adieuronest.ro. În măsura în care primiți prin e-mail materiale publicitare și de marketing (ex. newsletter) din partea noastră, puteți să vă exercitați dreptul de opoziție sau de ștergere urmând indicațiile din respectivul email. Vă rugăm să aveți înțelegere pentru faptul că implementarea refuzului/retragerii dumneavoastră din sistemele noastre s-ar putea să necesite un anume interval de timp și să mai primiți pe durata acestuia în continuare și alte mesaje din partea noastră. Termenul de soluționare al cererii Dvs. va fi de 30 de zile calendaristice. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor. ADIE în calitate de operator vă va informa cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii.

În măsura în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal aveți astfel drept la informare privind scopurile prelucrării, categoriile datelor cu caracter personal prelucrate, destinatarul acestor  date cu caracter personal, durata stocării, drepturile care vi se cuvin, proveniența datelor cu caracter personal precum și existența unei metode automatizate de luare a deciziilor. Această informare este gratuită.

Sunteți îndreptățit să solicitați rectificarea datelor cu caracter personal eronate sau incomplete care vă privesc. Aveți drepturi să solicitați ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc în măsura în care prelucrarea datelor a avut loc în mod ilicit și nu există obligații juridice de partea noastră care să contravină unei ștergeri.

Sunteți îndreptățit să solicitați restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, după cum considerați necesar.

Sunteți îndreptățit să solicitați transmiterea datelor dumneavoastră, pe care ni le-ați pus la dispoziție într-un format bine structurat, uzual și lizibil în mod automatizat. Aveți dreptul la portabilitatea datelor, ceea ce presupune ca datele cu caracter personal să fie transmise de noi direct către un alt operator, în măsura în care va fi posibil din punct de vedere tehnic.

Aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Preluării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod poștal 010336, București, România dacă v-au fost încălcate drepturile cuvenite în raport cu protecția datelor.

 1. Modificarea prezentelor informații privind protecția datelor

Vrând să respectăm întocmai legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal precum și să nu aducem atingere drepturilor Dvs. recunoscute de lege, pot deveni necesare actualizări ale prezentelor informații privind protecția datelor. De aceea vă recomandăm să vă informați periodic despre modificările din cadrul prezentei secțiuni a site-ului.