Validare/aprobare Metodologie de evaluare și selecție a planurilor de afaceri – Start Up Yourself

Metodologia de evaluare și selecție a planurilor de afaceri în cadrul proiectului Start Up Yourself a fost aprobată/validată de OI POCU (conform Actului Aditional nr. 2, cu nr. de înregistrare 9173/01.11.2018), în forma publicată pe site în data de 5 octombrie a.c.

Proiect „Start up Yourself” – Metodologia de selecție a planurilor de afaceri