Grup țintă

Grupul țintă va fi format din mínimum 400 de persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • au vârsta cuprinsă între 18 și 64 de ani;
  • intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban;
  • au resedința/ domiciliul în mediul rural sau urban din regiunea de dezvoltare Nord-Est (județele: Iași, Vaslui, Neamț, Bacău, Botoșani, Suceava);
  • îndeplinesc condițiile de acces la programul de formare (nivel de studii minim 10 clase);
  • nu dețin majoritatea părților sociale într-o altă întreprindere sau sunt administratori într-o altă întreprindere.

Categoriile de persoane vizate de proiect sunt șomerii, persoanele inactive (cuprinse între 18 și 65 de ani), persoanele care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă, conform principiului nediscriminării, al egalității de șanse și gen.

ATENȚIE! NU sunt eligibili  tinerii NEETs (care nu urmează nici o formă de învațământ și nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 – 24 ani.

 Pentru a fi luat în evidențele proiectului completează formularul.

Toate detaliile cu privire la înscrierea în grupul țintă le găsiți în Metodologia de selecție a grupului țintă.

Măsuri de informare:

  • se vor organiza campanii de informare și conștientizare pentru promovarea antreprenoriatului, organizarea de conferințe de presă/ alte evenimente în fiecare județ din Regiune;
  • se vor derula campanii audio la nivel regional;
  • se vor publica anunțuri în presa locală/ regională privind recrutarea grupului țintă, precum și anunțuri pe site-urile partenerilor și ale altor entități cu activitate în domeniu (camere de comerț, ORC-uri, etc).

site-ul proiectului