INVITAȚIE DE PARTICIPARE

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție „Furnizare Spital Mobil/Modular din containere de logistică medicală (250 paturi) pentru diagnostic și tratament pentru combaterea răspândirii Covid-19 la nivelul Regiunii Nord-Est”

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST vă invită să depuneți ofertă pentru achiziția publică organizată prin procedura de negociere fără publicare prealabilă (în temeiul art. 104, alin. 1) lit. c) din Legea nr. 98/2016) pentru atribuirea contractuluui de „Furnizare Spital Mobil/Modular din containere de logistică medicală (250 paturi) pentru diagnostic și tratament pentru combaterea răspândirii Covid-19 la nivelul Regiunii Nord-Est”, conform Fișei de date, Caietului de sarcini, Formularelor și Proiectului de contract anexate.

NOU – Proces-Verbal al sedintei de deschidere a ofertelor – 16.04.2020 (sedinta s-a deschis la ora 16:00 și s-a finalizat la ora 22:00)

NOU – Răspunsuri la solicitări de clarificări

  1. Solicitarea nr. 1 și Anexa (Plan amplasament)

  2. Solicitarea nr. 2

  3. Solicitarea nr. 3

  4. Solicitarea nr. 4

  5. Solicitarea nr. 5

  6. Solicitarea nr. 6

  7. Solicitarea nr. 7

Invitatie de participare

Fisa de date

Caiet de sarcini

FORMULARE SI MODELE DE DOCUMENTE

Proiectul de contract