Ministerul Agriculturii acordă, în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României 2014-2018, sprijin pentru producătorii din domeniul viticol pentru dezvoltarea de construcţii (inclusiv imobile noi) destinate vinificaţiei (crame). De asemenea, finanţări se mai pot obţine şi pentru investiţiile în laboratoare pentru controlul calităţii, imobile cu destinaţia de prezentare şi vânzare, săli de degustare, care, până […]

Read More »

În aprilie 2017 ADI EURONEST a depus 1 cerere de finanțare în cadrul apelului POCA/111/1/1 cu titlul „Dezvoltarea de politici și mecanisme în domeniul serviciilor de utilitate publică prin entități asociative de tip intercomunitar și promovarea parteneriatelor public privat pentru o dezvoltare sustenabilă a comunităților” – OPTIM-ADI, cu o valoare totală de 1 milion lei. Proiectul se […]

Read More »

Context Unul dintre factorii care contribuie în mod decisiv la menținerea unui nivel scăzut al indicatorilor turistici la nivelul Regiunii Nord-Est (sub media națională) îl reprezintă slaba accesibilitate și uzura drumurilor. Un obiectiv turistic care să îmbine valențele tradiționale cu cele moderne și care să integreze, într-un concept unitar, atracții pentru grupuri-țintă dintre cele mai […]

Read More »

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST a depus în decembrie 2016, în cadrul POCU 2014-2020, apelul ȘCOALA PENTRU TOȚI, două proiecte destinate îmbunătățirii condițiilor de învățare și calității actului educațional din mediul rural din comunități din Regiunea Nord-Est: O sansa egala pentru toti. Educatie inclusiva in unitatile scolare, cod 103821, care vizează școli din județele Iași […]

Read More »

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST a depus, în noiembrie 2016, în cadrul POCU 2014 – 2020, apelul DIASPORA START UP, proiectul ReCONNECT DIASPORA – Reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunitățile de origine prin susținerea antreprenoriatului, cod 107609; în parteneriat cu Primăria Iași, pentru atragerea persoanelor din Diaspora în Regiune în vederea deschiderii de […]

Read More »

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, a depus în noiembrie 2016, 2 cereri de finanţare în cadrul apelului ROMÂNIA START-UP PLUS aferent POCU 2014-2020, care vizează  înfiinţarea a 84 de noi afaceri şi crearea a min. 168 de locuri de muncă în județele Iași, Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava și Vaslui, Regiunea Nord-Est: START UP YOURSELF, în care […]

Read More »

Consiliul Județean Iași a demarat, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, proiectul denumit generic DRUMUL VINULUI. Prima etapă a proiectului se derulează la nivelul județului Iași, în următoarele luni urmând a fi extins la nivelul tuturor județelor din Regiunea Nord-Est. Conceput ca un cumul de investiții și acțiuni, proiectul își propune: – implementarea unui concept integrat, […]

Read More »