Școala pentru toți

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST a depus în decembrie 2016, în cadrul POCU 2014-2020, apelul ȘCOALA PENTRU TOȚI, două proiecte destinate îmbunătățirii condițiilor de învățare și calității actului educațional din mediul rural din comunități din Regiunea Nord-Est:

    1. O sansa egala pentru toti. Educatie inclusiva in unitatile scolare, cod 103821, care vizează școli din județele Iași (Șipote), Vaslui și Bacău; buget total: 6,45 milioane lei.
    2. PACT – Parteneriat activ pentru calitate și transfer de cunoștințe în comunități școlare din județele Botoșani și Suceava, cod 108236, cu un buget total de 6,45 milioane lei.

Proiectele propun o abordare integrată, cu intervenții pentru îmbunătățirea procesului de educație (dotare cu microbuze școlare, reabilitare și dotare săli de clasă), intervenții pentru pre-școlari și elevi (subvenții, instrumente de sprijin pentru îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite școlare, alimente etc.) și intervenții pentru profesori (subvenții pentru participarea la cursuri, îmbunătățirea competențelor, sprijin pentru mobilitate etc.).