Anunț lansare proiect „Creșterea calității educației prin înființarea de servicii de educație timpurie complementară în comuna Oniceni, județul Neamț”

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, în calitate de Partener, anunță lansarea proiectului cu titlul „Creșterea calității educației prin înființarea de servicii de educație timpurie complementară în comuna Oniceni, județul Neamț”, cod proiect P23, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C15: Educație, Reforma 2: Dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate, Investiția 2 – Înființarea și operaționalizarea a 412 servicii complementare pentru grupurile defavorizate.

Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității sistemului de educație preșcolară din Comuna Oniceni, județul Neamț, zonă defavorizată, conform Atlasului Zonelor Rurale Marginalizate și al Dezvoltării Umane Locale din România (2016), prin înființarea unor servicii de educație timpurie complementare în satul Poiana Humei, începând cu anul școlar 2024-2025, în vederea îmbunătățirii ratei de participare cu aprox. 4,6% și creșterea numărului de locuri disponibile în unități educaționale de educație timpurie preșcolară cu aprox. 14% (de la 144 locuri, la 164), cu scopul de a oferi copiilor care nu au loc în grădiniță/grădinițele din comună șanse egale la educație timpurie.

Obiectivele specifice:

  1. Amenajarea și igienizarea imobilului existent al Școlii Primare din Poiana Humei, parte a Școlii Gimnaziale Oniceni, în cadrul căruia vor fi amenajate cele 2 săli de clasă, grup sanitar și vestiar, pentru 2 grupe de copii, până în luna ianuarie 2024, pentru furnizarea serviciilor de educație timpurie complementare.
  2. Dotarea spațiilor destinate serviciilor de educație timpurie complementare cu mobilierul și instalațiile necesare asigurării condițiilor igienico-sanitare adecvate de funcționare.
  3. Dotarea sălilor pentru activitățile specifice cu echipamente digitale, în vederea consolidării competențelor și a învățării digitale pentru 20 copii.
  4. Înscrierea în rețeaua școlară a serviciului complementar la Inspectoratul Școlar Județean Neamț.
  5. Desfășurarea activităților specifice de educație timpurie, începând cu anul școlar 2024-2025, pentru un număr de 20 de preșcolari, neînscriși în serviciul standard de educație, din lipsă de locuri, pentru cel puțin 12 luni în perioada de implementare a proiectului, prin furnizarea serviciilor de educație, îngrijire, protecție și nutriție de tip grădiniță comunitară, respectiv servicii de tip grup de joacă.

Valoarea totală a proiectului este de 581.814,91 lei cu TVA, din care valoarea TVA este de 86.884,91 lei.

Valoarea nerambursabilă prin PNRR este de 494.930 lei

Perioada de implementare: 26.10.2023 – 25.06.2026

Proiectul se va derula pe o perioadă de 32 de luni, în perioada 26.10.2023 – 25.06.2026, și va fi implementat de către Primăria Comunei Oniceni în parteneriat cu Școala Gimnazială Oniceni, Inspectoratul Școlar Județean Neamț și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST.

Cod proiect: P23

Date contact:

Partener 1: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST

Email: euronest@yahoo.com

Telefon: 0332.408.339

Web: www.adieuronest.ro

Comunicatul de presă se găsește aici.

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”