Anunț lansare proiect „Înființarea serviciilor de educație timpurie complementară preșcolară în sat Borșa, comuna Vlădeni, județul Iași”

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, în calitate de Partener, anunță lansarea proiectului cu titlul „Înființarea serviciilor de educație timpurie complementară preșcolară în sat Borșa, comuna Vlădeni, județul Iași”, cod proiect P97, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C15: Educație, Reforma 2: Dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate, Investiția 2 – Înființarea și operaționalizarea a 412 servicii complementare pentru grupurile defavorizate.

Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității sistemului de educație preșcolară din sat Borșa, Comuna Vlădeni, județul Iași, prin înființarea unor servicii de educație timpurie complementare în satul Borșa, începând cu anul școlar 2024-2025, în vederea îmbunătățirii ratei de participare cu 5%, cu scopul de a oferi copiilor care nu au loc în grădiniță/grădinițele din comună șanse egale la educație timpurie.

Obiectivele specifice:

  1. Achiziționarea unei structuri modulare din containere, amplasarea acesteia în satul Borșa și amenajarea sălilor de clasă și a grupului sanitar, până în luna ianuarie 2024, în vederea creării cadrului necesar desfășurării serviciilor de educație timpurie complementare.
  2. Dotarea spațiilor destinate serviciilor de educație timpurie complementare cu mobilierul și instalațiile necesare asigurării condițiilor de funcționare, în condiții igienico-sanitare.
  3. Dotarea sălilor pentru activitățile specifice cu echipamente digitale, în vederea consolidării competențelor și a învățării digitale pentru 20 de copii.
  4. Înscrierea în rețeaua școlară a serviciului de educație timpurie complementar la Inspectoratul Școlar Județean Iași.
  5. Desfășurarea activităților specifice de educație timpurie (servicii de educație, îngrijire, protecție și nutriție de tip grădiniță comunitară, respectiv servicii de tip grup de joacă/ludotecă) începând cu anul școlar 2024-2025, pentru un număr de 20 de copii preșcolari, neînscriși în serviciul standard de educație, pentru cel puțin 12 luni în perioada de implementare a proiectului.

Valoarea totală a proiectului este de 579.377, 35 lei cu TVA, din care valoarea TVA este de 84.447,35 lei.

Valoarea nerambursabilă prin PNRR este de 494.930 lei

Perioada de implementare: 23.10.2023 – 22.06.2026

Proiectul se va derula pe o perioadă de 32 de luni, în perioada 23.10.2023 – 22.06.2026, și va fi implementat de către Primăria Comunei Vlădeni în parteneriat cu Liceul Tehnologic Vlădeni și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST.

Cod proiect: P97

Date contact:

Partener 1: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST

Coordonator: Alina POPA

Email: euronest@yahoo.com

Telefon: 0332.408.339

Web: www.adieuronest.ro

Comunicatul de presă se găsește aici.

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”