România Start-Up Plus

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, a depus în noiembrie 2016, 2 cereri de finanţare în cadrul apelului ROMÂNIA START-UP PLUS aferent POCU 2014-2020, care vizează  înfiinţarea a 84 de noi afaceri şi crearea a min. 168 de locuri de muncă în județele Iași, Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava și Vaslui, Regiunea Nord-Est:

  • START UP YOURSELF, în care EURONEST este lider (solicitant), cu o valoare totală de 11,83 milioane lei (pentru înființarea a 48 de start-up-uri și crearea a min. 96 de locuri de muncă);
  • Sprijinirea Tinerilor Antreprenori din Regiunea Nord-Est prin Transfer de Inovații și Tehnologii Utile pe Piață – START IT UP Nord-Est, în care EURONEST este partener, cu o valoare totală de 8,91 milioane lei (pentru crearea a 36 de noi afaceri cu min. 72 de angajați).

Peste 700 de persoane cu vârsta peste 18 ani din Regiunea Nord-Est vor fi formate pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale în vederea sprijinirii elaborării de planuri de afaceri. Planurile de afaceri elaborate vor participa la o competiție pentru acordarea de subvenții nerambursabile între 33.000 – 40.000 euro. Afacerile nou înființate trebuie să funcționeze minimum un an, perioadă în care beneficiază de consiliere și mentorat de specialitate, în mod gratuit, din partea unor specialiști în domeniu, și să angajeze minimum 2 persoane. Perioada de sustenabilitate – care se va derula tot în cadrul proiectelor și cu supervizare și sprijin din partea administratorului schemei de grant – este de 6 luni.