Astăzi a avut loc Conferința de lansare a proiectului „Start up Yourself”, cod Smis 104206.             Proiectul este derulat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST în parteneriat cu Development Training Consulting SRL, Blue Consulting SRL, Asociația Orientat și Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului și este destinat cetățenilor […]

Read More »

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST a început procedura de contractare pentru demararea proiectului „Start up Yourself”, aprobat în cadrul apelului România Start-up Plus al Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020. Proiectul are un buget total de 11.846.917,64 lei și se va derula pe o perioadă de 36 de luni. Proiectul se va desfășura în cadrul […]

Read More »

Astăzi a avut loc Conferința de lansare a proiectului “ReCONNECT DIASPORA – Reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunitățile de origine prin susținerea antreprenoriatului”.                                  Proiectul este derulat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, în parteneriat cu Eastern Marketing […]

Read More »

Ministerul Agriculturii acordă, în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României 2014-2018, sprijin pentru producătorii din domeniul viticol pentru dezvoltarea de construcţii (inclusiv imobile noi) destinate vinificaţiei (crame). De asemenea, finanţări se mai pot obţine şi pentru investiţiile în laboratoare pentru controlul calităţii, imobile cu destinaţia de prezentare şi vânzare, săli de degustare, care, până […]

Read More »

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu ONG-uri/parteneri sociali în vederea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Capaitate Administrativă 2014-2020 (POCA),  Obiectivul tematic 11: Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și eficiența administrației publice, Obiectivul specific 1.1: Dezvoltarea și […]

Read More »

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, a depus în noiembrie 2016, 2 cereri de finanţare în cadrul apelului ROMÂNIA START-UP PLUS aferent POCU 2014-2020, care vizează  înfiinţarea a 84 de noi afaceri şi crearea a min. 168 de locuri de muncă în județele Iași, Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava și Vaslui, Regiunea Nord-Est: START UP YOURSELF, în care […]

Read More »