Anunț de selecție a unui partener pentru depunerea unei cereri de finanțare în cadrul POCA 2014-2020, OS 1.1

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu ONG-uri/parteneri sociali în vederea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Capaitate Administrativă 2014-2020 (POCA)Obiectivul tematic 11: Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și eficiența administrației publice, Obiectivul specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP..

Proiectul va contribui la îmbunătăţirea capacităţii administraţiei publice de a asigura calitatea şi accesul la serviciile publice (Obiectiv general IV din SCAP 2014-2020) prin elaborarea de propunerea de politici publice privind încurajarea asocierii unităților administrativ-teritoriale, în vederea furnizării de servicii publice mai eficiente în domeniul mobilității metropolitane.

Anunțul integral poate fi vizualizat aici, iar anexele, in format electronic, pot fi descarcate accesand acest link