Anunț lansare proiect „Creșterea calității educației prin înființarea de servicii de educație timpurie complementară în comuna Oniceni, județul Neamț”, cod proiecxt P23

Proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență

Componenta C15: Educație

Reforma 2: Dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate

Investiția 2: Înființarea și operaționalizarea a 412 servicii complementare pentru grupurile defavorizate

Contract nr. 5973/19.09.2023/13041/25.10.2023

Beneficiar: Primăria Comunei Oniceni, județul Neamț

Partener 1: Școala Gimnazială Oniceni

Partener 2: Inspectoratul Școlar Județean Neamț 

Partener 3: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST

Perioada de implementare: 32 de luni, 26.10.2023 – 25.06.2026

Valoarea totală a proiectului: 581.814,91 lei cu TVA, din care valoarea TVA este de 86.884,91 lei.

Valoarea nerambursabilă prin PNRR este de 494.930 lei cu TVA.

Obiectivul general al proiectului:

Creșterea capacității sistemului de educație preșcolară din Comuna Oniceni, județul Neamț, zonă defavorizată, conform Atlasului Zonelor Rurale Marginalizate și al Dezvoltării Umane Locale din România (2016), prin înființarea unor servicii de educație timpurie complementare în satul Poiana Humei, începând cu anul școlar 2024-2025, în vederea îmbunătățirii ratei de participare cu aprox. 4,6% și creșterea numărului de locuri disponibile în unități educaționale de educație timpurie preșcolară cu aprox. 14% (de la 144 de locuri, la 164). Scopul înființării serviciilor complementare este acela de a oferi copiilor care nu au un loc în grădinița/grădinițele din comună, șanse egale la educația timpurie. Aceste servicii complementare vor contribui pe termen lung la reducerea semnificativă a eșecului școlar prin  crearea unui mediu de învățare structurat pentru min. 20 de copii. În concluzie, prin prezentul proiect se dorește crearea infrastructurii necesare pentru asigurarea accesului la o educaţie incluzivă de calitate pentru toţi copiii din comună, educația timpurie bazându-se pe respectul pentru viață, pe drepturile omului și pe o dezvoltare sustenabilă.

Obiective specifice:

 • Amenajarea și igienizarea imobilului existent al Școlii Primare din Poiana Humei, parte a Școlii Gimnaziale Oniceni, în cadrul căruia vor fi amenajate cele 2 săli de clasă, grup sanitar și vestiar, pentru 2 grupe de copii, până în luna ianuarie 2024, pentru furnizarea serviciilor de educație timpurie complementare.
 • Dotarea spațiilor destinate serviciilor de educație timpurie complementare cu mobilierul și instalațiile necesare asigurării condițiilor igienico-sanitare adecvate de funcționare.
 • Dotarea sălilor pentru activitățile specifice cu echipamente digitale, în vederea consolidării competențelor și a învățării digitale pentru 20 copii.
 • Înscrierea în rețeaua școlară a serviciului complementar la Inspectoratul Școlar Județean Neamț.
 • Desfășurarea activităților specifice de educație timpurie, începând cu anul școlar 2024-2025, pentru un număr de 20 de preșcolari, neînscriși în serviciul standard de educație, din lipsă de locuri, pentru cel puțin 12 luni în perioada de implementare a proiectului, prin furnizarea serviciilor de educație, îngrijire, protecție și nutriție de tip grădiniță comunitară, respectiv servicii de tip grup de joacă.

Indicatorii proiectului:

 • 2 săli destinate serviciilor de educație timpurie complementare;
 • 20 copii care beneficiază timp de 12 luni, în perioada de implementare a Proiectului de serviciile complementare nou înființate;
 • 30 părinți/reprezentanți legali/persoane în grija cărora se află copilul (bunici, rude, tutori/curatori personali, asistenți parentali) care beneficiază de servicii de informare, consiliere și sprijin.

Rezultate preconizate:

 • 1 imobil amenajat și igienizat pentru crearea unui serviciu de educație preșcolară complementară;
 • 2 săli de clasă și anexe (grup sanitar, vestiar, spațiu administrativ) dotate cu mobilier și echipamente, inclusiv digitale, pentru operaționalizarea serviciilor de educație timpurie complementare;
 • 1 serviciu de educație timpurie complementară înființat/autorizat în comuna Oniceni;
 • 20 de copii și min. 30 de părinți/tutori/reprezentanți legali ai copiilor beneficiari ai serviciilor oferite prin proiect;
 • activități educaționale complementare desfășurate cel puțin 12 luni în perioada de implementare a proiectului;
 • 1 placă permanentă instalată la sediul Școlii Primare din Poiana Humei, unde vor fi înființate serviciile complementare.

Activități proiect:

A1 Managementul general al proiectului

A 1.1 Managementul și coordonarea proiectului

A 1.2 Informarea publicului și promovarea proiectului

A 2 Înființarea serviciilor de educație timpurie complementare

A 2.1 Dotarea și amenajarea spațiilor

A 2.2 Înscrierea în rețeaua școlară a serviciilor de educație timpurie complementare

A 3 Furnizarea serviciilor de educație timpurie complementare

A 3.1 Selectarea personalului instruit

A 3.2 Înscrierea copiilor în cadrul serviciului de educație timpurie complementar

A 3.3 Grădinița comunitară

A 3.4 Grup de joacă și ludotecă

A 4 Furnizarea serviciilor dedicate părinților

A 4.1 Informarea părinților

A 4.2 Consilierea părinților. Educația parentală

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

https://mfe.gov.ro/pnrr/

https://www.facebook.com/PNRROficial/