Anunț lansare proiect „Educație timpurie complementară antepreșcolară în comuna Vlădeni, județul Iași”

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, în calitate de Partener, anunță lansarea proiectului cu titlul „Educație timpurie complementară antepreșcolară în comuna Vlădeni, județul Iași”, cod proiect P92, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C15: Educație, Reforma 2: Dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate, Investiția 2 – Înființarea și operaționalizarea a 412 servicii complementare pentru grupurile defavorizate.

Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității sistemului de educație din Comuna Vlădeni, județul Iași, prin înființarea unor servicii de educație timpurie complementare în satul Vlădeni, pentru populația antepreșcolară, începând cu anul școlar 2024-2025, în vederea îmbunătățirii ratei de participare cu 24% și pentru a oferi copiilor care nu au loc în grădiniță/grădinițele din comună șanse egale la educație timpurie.

Obiectivele specifice:

  1. Amenajarea imobilului din satul Vlădeni din cadrul Liceului Tehnologic Vlădeni, până în luna ianuarie 2024, în vederea creării cadrului necesar prestării serviciilor de educație timpurie (antepreșcolară) complementare, inclusiv amenajare loc de joacă la exterior.
  2. Dotarea spațiilor destinate serviciilor de educație timpurie complementare antepreșcolară cu mobilierul și instalațiile necesare asigurării condițiilor de funcționare, în condiții igienico-sanitare.
  3. Dotarea sălilor pentru activitățile specifice cu echipamente digitale, în vederea consolidării competențelor și a învățării digitale pentru 40 de copii.
  4. Înscrierea în rețeaua școlară a serviciului complementar la Inspectoratul Școlar Județean Iași.
  5. Desfășurarea activităților specifice de educație timpurie (servicii de educație, îngrijire, protecție și nutriție de tip grădiniță comunitară, respectiv servicii de tip grup de joacă/ludotecă), începând cu anul școlar 2024-2025, pentru un număr de 40 copii antepreșcolari, pentru cel puțin 12 luni în perioada de implementare a proiectului.

Valoarea totală a proiectului este de 1.152.039,99 lei cu TVA, din care valoarea TVA este de 162.179,99 lei.

Valoarea nerambursabilă prin PNRR este de 989.860 lei.

Perioada de implementare: 19.10.2023 – 18.06.2026

Proiectul se va derula pe o perioadă de 32 de luni, în perioada 19.10.2023 – 18.06.2026, și va fi implementat de către Primăria Comunei Vlădeni, județul Iași, în parteneriat cu Liceul Tehnologic Vlădeni și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST.

Cod proiect: P92

Date contact:

Partener 2: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST

Email: euronest@yahoo.com

Telefon: 0332.408.339

Web: www.adieuronest.ro

Comunicatul de presă se găsește aici.

„Conținutul acestui material nu  reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”