Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu ONG-uri/parteneri sociali în vederea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Capaitate Administrativă 2014-2020 (POCA),  Obiectivul tematic 11: Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și eficiența administrației publice, Obiectivul specific 1.1: Dezvoltarea și […]

Read More »