Anunț privind selecția de parteneri pentru depunerea unei cereri de finanțare in cadrul apelului DIASPORA START UP

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST anunță organizarea unei proceduri de selecție de parteneri – entități de drept public sau privat – din țară și din străinătate, pentru depunerea unei cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană (DIASPORA Start Up).

Termen de depunere a dosarelor de candidatură: 24 nov a.c., ora 14:00, la sediul ADI EURONEST.

Textul integral al anunțului este disponibil aici: anunt-selectie-parteneri-diaspora

Anexele în format editabil pot fi descărcate de aici: anunt-selectie-parteneri_anexe-diaspora-start-up