Anunț lansare proiect „Educație timpurie complementară în comuna Mihăileni, județul Botoșani”, cod proiect P55

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, în calitate de Partener, anunță lansarea proiectului cu titlul „Educație timpurie complementară în comuna Mihăileni, județul Botoșani”, cod proiect P55, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C15: Educație, Reforma 2: Dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate, Investiția 2 – Înființarea și operaționalizarea a 412 servicii complementare pentru grupurile defavorizate.

Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității sistemului de educație preșcolară din Comuna Mihăileni, județul Botoșani, prin înființarea unor servicii de educație timpurie complementare în satul Vlădeni, începând cu anul școlar 2024-2025, în vederea îmbunătățirii ratei de participare cu 23%, cu scopul de a oferi copiilor care nu au un loc în grădinița/grădinițele din comună șanse egale la educația timpurie.

Obiectivele specifice:

  1. Amenajarea și igienizarea imobilului școlii Vlădeni din cadrul Școlii Gimnaziale „Maria Enescu Cosmovici”, Mihăileni, până în luna ianuarie 2024, în vederea creării cadrului necesar prestării serviciilor de educație timpurie complementare.
  2. Dotarea spațiilor destinate serviciilor de educație timpurie complementare cu mobilierul și instalațiile necesare asigurării condițiilor de funcționare, în condiții igienico-sanitare.
  3. Dotarea sălilor pentru activitățile specifice cu echipamente digitale, în vederea consolidării competențe-lor și a învățării digitale pentru 32 copii.
  4. Înscrierea în rețeaua școlară a serviciului complementar la Inspectoratul Școlar Județean Botoșani.
  5. Desfășurarea activităților specifice de educație timpurie, începând cu anul școlar 2024-2025, pentru un număr de 32 copii preșcolari, neînscriși în serviciul standard de educație, din lipsă de locuri, pentru cel puțin 12 luni în perioada de implementare a proiectului, prin furnizarea serviciilor de educație, îngrijire, protecție și nutriție de tip grădiniță comunitară, respectiv servicii de tip grup de joacă (ludotecă).

Valoarea totală a proiectului este de 918.207,37 lei cu TVA, din care valoarea TVA este de 126.319,37 lei.

Valoarea nerambursabilă prin PNRR este de 918.207,37 lei cu TVA.

Perioada de implementare: 19.10.2023 – 18.06.2026

Proiectul se va derula pe o perioadă de 32 de luni, în perioada 19.10.2023 – 18.06.2026, de către Primăria Comunei Mihăileni (Beneficiar) în parteneriat cu Școala Gimnazială „Maria Enescu Cosmovici” din Mihăileni și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST.

Cod proiect: P55

Date contact:

Partener 2: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST

Email: euronest@yahoo.com

Telefon: 0332.408.339

Web: www.adieuronest.ro

Comunicatul de presă se gaseste aici.

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”