ANUNȚ de selectie partener in vederea unei cereri de finanțare în cadrul POCU 2014-2020, OS 4.16, Apel „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural”

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST anunță organizarea unei proceduri de selecție a unui partener – entitate de drept public sau privat – pentru depunerea unei cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Obiectivul specific 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă, Apel: Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural.

Termen de depunere a dosarelor de candidatură: 8 decembrie a.c., ora 16:00.

Textul integral al anunțului este disponibil aici.

Anexele în format editabil pot fi descărcate de aici.

REZULTATELE SELECȚIEI se regasesc AICI

.