Rezultat procedura de selectie partener pentru depunerea unei cereri de finanțare in cadrul POCU 2014-2020, OS 4.16.

Comisia de Evaluare a candidaturilor depuse în urma Anunțului de selecție a unui partener pentru depunerea unei cereri de finanțare în cadrul POCU 2014-2020, Obiectivul 3.7 – 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă, constituită prin Dispoziția nr. 2617/9.12.2020, a formulat următoarele concluzii:

  1. În urma evaluării documentelor atașate la dosar și conform grilei de evaluare, a fost obținut următorul punctaj:
  • SC BLUE CONSULTING SRL – 7 puncte din 10 posibile,

 

Având în vedere că aplicantul a îndeplinit condițiile de eligibilitate potrivit anunțului de selecție parteneri, comisia a decis să propună selectarea, ca partener a SC BLUE CONSULTING SRL.

Entitatea selectată este invitată să semneze Acordul de parteneriat în termen de maximum 2 zile de la comunicarea publică a rezultatului procedurii.