Centralizator corespondență, notificări și avize de principiu cu privire la realizarea Spitalului Mobil Covid-19

30.03.2020 Adresă către Guvernul României și Ministerul Afacerilor Interne privind intenția de realizare a proiectului și solicitarea asigurării finanțării (fie de la bugetul de stat, fie din fonduri europene) pentru decontarea cheltuielilor cu spitalul mobil 06.04.2020 Răspuns adresa SG: adresa a fost redirecționată către MFE.
15.04.2020 Răspuns MFE: se lucrează la elaborarea unui Ghid; vă asigurăm că vom acorda o atenție deosebită tuturor elementelor prezentate.
01.04.2020 Adresa CJ Iași si EURONEST către MFE cu propunere de modificare a Proiectului de ordonanță de urgență aferent unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, în sensul introducerii în lista cheltuielilor eligibile a celor cu spitalele mobile. 06.04.2020 Este publicată OUG 43/06.04.2020, în care se regăsește propunerea transmisă:

Articolul 6(1) Se aprobă decontarea din fonduri europene aferente Programului operațional „Infrastructură mare“, conform regulilor de eligibilitate, a cheltuielilor cu echipamente medicale, dispozitive medicale și de protecție medicală, echipamente pentru transport specializat, echipamente pentru decontaminare și suport triaj, containere de logistică medicală, capabilități/formațiuni medicale mobile de diagnostic și tratament utilizate în combaterea răspândirii coronavirusului COVID-19”.

02.04.2020 Email transmis de EURONEST către linia de asistență specială dedicată Covid-19 de la MFE  02.04.2020 Răspuns MFE: se lucrează la stabilirea unui mecanism cat mai flexibil si simplificat pentru depunerea de cereri de finantare și rambursarea cheltuielilor; „prioritatea este derularea procedurilor de achiziții în cazurile de extremă urgență”, conform Orientărilor Comisiei Europene.
06.04.2020 Adresa a CJ Iași către Ministerul Sănătății – informare și solicitarea includerii în lista unităților medicale implicate în tratarea Covid-19 a unităților mobile. 06.04.2020 Răspuns (rezoluția de „aprobare” a Ministrului Sănătății).
08.04.2020 Adresă către DSP – informare și solicitare sprijin pentru includerea spitalului mobil în lista celor implicate în tratarea Covid-19 08.04.2020 Răspuns DSP: „ne manifestam disponibilitata și vă asigurăm că, la finalizarea investiției, vom face toate demersurile astfel încât acest spital să fie inclus în lista…”.
10.04.2020 EURONEST publică documentația – invitația la procedura de negociere și transmite invitația unui număr de peste 30 de potențiali ofertanți din țară și din străinătate.
30.04.2020 Se transmit, către MFE, atât de către CJ, cât și de către EURONEST, propuneri de includere în lista solicitanților eligibili a APL-urilor și a ADI-urilor. 19.05.2020 Apare Ghidul Solicitantului, cu solicitanți eligibili IGSU și MApN.

Toate consiliile județene membre ale EURONEST, inclusiv cele care au votat realizarea investiției, dar nu au putut contribui financiar, au solicitat includerea, printre solicitanții eligibili, a APL-urilor și a ADI-urilor. De asemenea, UNCJR, alte consilii județene și primării din țară au solicitat același lucru, așa cum reiese din Centralizatorul cu propuneri primite în perioada de consultare publică.  

Iunie 2020 După recepție și punere în funcțiune, vom solicita Comitetului de Monitorizare al CM POIM 2014-2020 modificarea ghidului, în sensul includerii APL-urilor și ADI-urilor printre solicitanții eligibili. Fondurile sunt alocate exclusiv decontării cheltuielilor deja efectuate în perioada februarie – decembrie 2020 cu investiții în combaterea Covid-19 și, din informațiile existente până în prezent, nu există decât 5 astfel de spitale mobile deja achiziționate sau în curs de achiziționare. Bugetul alocat proiectelor tip B este acoperitor pentru toate acestea, inclusiv pentru Spitalul Mobil Covid-19 de la Lețcani.