Metodologie privind monitorizarea afacerilor inființate în cadrul proiectului „Start Up Yourself”, cod 104206

Metodologie privind monitorizarea afacerilor inființate

Anexa 1 – raport de progres

Anexa 2 – Notificare prealabila

Anexa 3 – Model cerere oferta

Anexa 4 – Proces verbal de predare primire

Anexa 5 – solicitare aviz cheltuieli mai mari de 10.000 lei

Anexa 6 – tabel centralizator Achizitii-RT Progres -final

Anexa 7 – tabel centralizator -Venituri realizate pe cod CAEN Principal

Anexa 8 – tabel centralizator -Evidenta cheltuielilor

Anexa 9 – tabel centralizator -Resurse umane

Anexa 10 – autocolant echipamente

Anexa 11_Model Ordin de deplasare si Foaie de parcurs

Anexa 12 – NJ valoare estimată si alegere procedură

Anexa 13 – PV evaluare oferte

Anexa 14 – model Afiș A3 la sediul social, punctul de lucru, spațiul de desfășurare a activității

Anexa 15 – sigle și texte pentru materiale publicitare și de promovare (print-uri și online)

Anexa 16 – sigle și texte pentru site-urile web