Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Euronest membră a Consiliului Consultativ pentru Antreprenoriat de Nivel Regional Nord-Est

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a publicat în Monitorul Oficial nr. 958 din 5 decembrie 2017, ORDINUL nr. 1.535 din 7 noiembrie 2017 privind înființarea Consiliului consultativ pentru antreprenoriat de nivel regional și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, precum și a componenței acestuia.
CCANR este un organism fără personalitate juridică, aflat sub coordonarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA) și se constituie la nivelul fiecărei agenții pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului (Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Brașov, Timișoara, Craiova, Ploiești, Iași și Constanța).
Acesta are rol consultativ în aprobarea programelor și măsurilor de stimulare a înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, contribuind la consolidarea parteneriatului dintre Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și mediul de afaceri privat.
A.D.I. Euronest a fost nominalizată printre membrii CCANR la nivelul Regiunii Nord-Est.
Euronest derulează în prezent două proiecte destinate promovării antreprenoriatului în Diaspora și în Regiunea de Nord-Est, prin care vor fi finanțate 78 start-up-uri și se vor crea 156 de locuri de muncă.