ANUNȚ prelungire selecție proiect ReCONNECT DIASPORA

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, beneficiar al finanțării proiectului „:ReCONNECT DIASPORA – Reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunitățile de origine prin susținerea antreprenoriatului”, Cod MySMIS: 107609, anunță modificarea punctului VII „CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A SELECȚIEI” din cadrul „ Metodologiei de selecție a grupului țintă”, astfel:

 

Nr. crt Activitate Perioadă
1. Realizare metodologie 19 sep. 2017 – 18 oct. 2018
2. Publicare anunț de selecție membri grup țintă pe site-urile partenerilor 19 oct. 2017
3. Depunerea dosarelor de candidatura 19 oct. 2017 – 18 mai 2018
4. Evaluarea dosarelor de candidatură 20 nov. 2017 – 8 iun. 2018
5. Publicarea raportului de selecție 11 iun. 2018
6. Termen de depunere a contestațiilor 12 – 14 iun. 2018
7. Soluționare contestații 15 – 18 iun. 2018
8. Publicarea listei actualizate cu membrii grupului țintă 18 iun. 2018