Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative

În aprilie 2017 ADI EURONEST a depus 1 cerere de finanțare în cadrul apelului POCA/111/1/1 cu titlul „Dezvoltarea de politici și mecanisme în domeniul serviciilor de utilitate publică prin entități asociative de tip intercomunitar și promovarea parteneriatelor public privat pentru o dezvoltare sustenabilă a comunităților” – OPTIM-ADI, cu o valoare totală de 1 milion lei.

Proiectul se va derula la nivel național și vizează dezvoltarea și introducerea de politici publice, sisteme și standarde comune alternative în legislația privind entitatile de utilitate publică, de tip ADI, pentru optimizarea proceselor asociative, în contextul dezvoltării regionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, prin:

  • 8 evenimente regionale organizate pentru dezbateri pe marginea propunerilor alternative formulate;
  • 2 mese rotunde naționale organizate, cu participarea inclusiv a reprezentanților autorităților centrale și locale și ai societății civile;
  • 1 vizită de lucru a 24 de reprezentanți ONG-urilor (asociații ale APL-urilor) intr-un stat membru al UE;
  • 144 persoane instruite din cadrul asociațiilor APL-urilor;
  • Un studiu elaborat și diseminat pe tema îmbunătătirii procesului decizional la nivel regional și promovarea unor politici care să structureze dialogul autorităților locale cu cele centrale și mediul privat.
  • o platforma online creată ce va conține și o bază de date cu ONG-uri și parteneri sociali
  • un set de politici publice alternative referitoare la serviciile care pot fi furnizate de ADI elaborat, acceptat și promovat în cadrul unui eveniment național și în rândul membrilor din comisiile parlamentare cu atribuții în acest domeniu.