Vatra Moldoveană

Context

Unul dintre factorii care contribuie în mod decisiv la menținerea unui nivel scăzut al indicatorilor turistici la nivelul Regiunii Nord-Est (sub media națională) îl reprezintă slaba accesibilitate și uzura drumurilor. Un obiectiv turistic care să îmbine valențele tradiționale cu cele moderne și care să integreze, într-un concept unitar, atracții pentru grupuri-țintă dintre cele mai diversificate (de la copii, la adulți și persoane de vârsta a treia) nu există, încă, în județul Iași și nici în Regiune. Principalele obiective turistice din regiune sunt de tip ecleziastic, agro-turistic sau destinate sporturilor de vară/iarnă.

Obiectivele proiectului Vatra moldoveană

Proiectul presupune reunirea, într-un spațiu unitar, în aer liber, a unor locuințe tradiționale din toate județele Regiunii Nord-Est, inclusiv din Republica Moldova. Complexul va integra, pe lângă zona de muzeu în aer liber, și alte funcționalități, precum:

  • vatra satului (zona centrală a sitului care va găzdui evenimente culturalartistice),
  • târgul satului (piața agro-alimentară în care producătorii locali să-și poată vinde, în condiții igienico-sanitare adecvate, produsele tradiționale, în standuri cu o identitate vizuală bine conturată),
  • claca satului (un spațiu în care meșteșugari și artizani locali își vor putea practica tehnicile străvechi interacționând cu vizitatorii),
  • o zonă hi-tech cu elemente de realitate virtuală (care va asigura reproducerea unor scene din viața tradițională a sătenilor și interacțiunea directă a vizitatorilor cu mediul sătesc și sătenii) și alte elemente care făceau parte din viața cotidiană a unui sat authentic românesc.

Bugetul estimat: aprox. 5 milioane EUR.

Surse de finanțare: POC România – Republica Moldova 2014-2020, POR 2014-2020, fonduri naționale, fonduri ale Comisiei Europene.

EXISTENȚA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE: NU

SITUAȚIE TEREN: PROPRIETATE PUBLICĂ A CONSILIULUI JUDEȚEAN IAȘI.