REFERITOR PUBLICARE ANUNȚ REZULTATE EVALUARE DOSARE

Rezultatele evaluarii dosarelor de candidatura pentru ocuparea postului de director adjunct al ADI EURONEST vor fi publicate in data de 13.05.2022, ora 10:00.

Se modifică termenul de depunere a eventualelor contestaţii privind rezultatele verificării dosarelor: 13.05.2022, ora 16:00.