Anunț cerere oferte servicii organizare evenimente – proiect POCA 110309

Pentru organizarea a 8 sesiuni de instruire în cadrul proiectului POCA 110309, cate una in fiecare regiune de dezvoltare, invităm toți operatorii economici interesati sa depună o ofertă pentru servicii de organizare evenimente, conform anunțului.