Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2007-2013

În calitate de structură de management pentru Clusterul Regional Inovativ EURONEST IT&C Hub, ADI EURONEST a implementat proiectul Creșterea competitivității Clusterului Regional Inovativ EURONEST IT&C Hub și stimularea interacțiunilor dintre membri pentru dezvoltarea de produse și servicii de înaltă tehnologie.

Obiectivele proiectului:

 • creșterea valorii investițiilor în industria de IT&C în Regiunea Nord-Est;
 • creșterea inovării și intensificarea activităților de CDI în Regiune, astfel încât toate cele patru universități să fie clasificate în prima grupă valorică a universităților din România;
 • creșterea numărului angajaților din sectorul de IT&C din Regiune;
 • sprijinirea dezvoltării de noi IMM-uri în vederea diversificării activităților către sectoare cu valoare adaugată înaltă și sprijinul transferului tehnologic;
 • creșterea gradului de ocupare a populației active în domeniul IT&C prin programe adecvate de formare și specializare, inclusiv prin adaptarea curriculară a specializărilor de licență și master la cerințele mediului de afaceri din Regiune;
 • creșterea numărului de membri ai clusterului cu 15-20 de IMM-uri productive sau din domeniul serviciilor de înaltă tehnologie până în 2015 și creșterea volumului relațiilor comerciale și a interacțiunilor dintre membri cu 30-50% până în 2018;
 • asigurarea de suport și asistență tehnică pentru membrii clusterului în vederea accesării de noi clienți, noi piețe, precum și pentru activitatea de marketing și internaționalizare în vederea creșterii exprturilor cu 20% până în 2015 și cu 30% până în 2018;
 • sprijin în vederea integrării principiilor dezvoltării durabile, sustenabile și inteligente în dezvoltarea companiilor din cadrul clusterului;
 • realizarea de proiecte de cercetare comune de către universități și companii:
  • SIMAPS – Sistem de monitorizare și asistență pentru persoanele cu nevoi speciale
   Parteneri:
   Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași
   Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
   Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
   SC RomSoft SRL din Iași
  • SisConGes – Dezvoltarea unui sistem reconfigurabil pentru controlul clădirilor inteligente și gestionarea utilizării energiilor provenite din surse regenerabile
   Parteneri:
   Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
   S.C. GreenSoft SRL din Iași

Rezultate directe:

 • specializarea membrilor EMC prin participarea la sesiuni de informare,
 • asigurarea de suport și atragerea de noi membri în Cluster,
 • facilitarea accesului membrilor clusterului la o bază comună de date.

Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul www.clustereuronest.ro