Conform Calendarului competiției planurilor de afaceri, actualizat în data de 16 noiembrie a.c., în urma verificării eligibilității administrative și a răspunsurilor la solicitările de clarificări transmise participanților, de către membrii comisiei de evaluare, situația dosarelor depuse este următoarea: Nr.crt. Nr. inregistrare NUME și Prenume Rezultate evaluare eligibilitate administrativă Rezultate evaluare după răspuns solicitări clarificări 1 1203/15.10.2018 […]

Read More »