În perioada de depunere și soluționare a contestațiilor, din cadrul concursului planurilor de afaceri, proiect „Start up Yourself”, cod Smis 104206, s-au depus două contestații, după cum urmează: – BEREGHICI Cristina, contestația înregistrată cu nr. 1534/21.11.2018; – ALEXANDRIUC Olivia-Mădălina, contestația înregistrată cu nr. 1537/21.11.2018; În urma evaluării acestora, comisia de soluționare a contestațiilor a declarat […]

Read More »

Conform Calendarului competiției planurilor de afaceri, actualizat în data de 16 noiembrie a.c., în urma verificării eligibilității administrative și a răspunsurilor la solicitările de clarificări transmise participanților, de către membrii comisiei de evaluare, situația dosarelor depuse este următoarea: Nr.crt. Nr. inregistrare NUME și Prenume Rezultate evaluare eligibilitate administrativă Rezultate evaluare după răspuns solicitări clarificări 1 1203/15.10.2018 […]

Read More »