„Înființarea serviciilor de educație timpurie complementară preșcolară în sat Borșa, comuna Vlădeni, județul Iași”, cod proiect P 97

Proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență

Componenta C15: Educație

Reforma 2: Dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate

Investiția 2: Înființarea și operaționalizarea a 412 servicii complementare pentru grupurile defavorizate

Contract nr. 12922/20.10.2023

Beneficiar: Primăria Comunei Vlădeni, județul Iași

Partener 1: Liceul Tehnologic Vlădeni

Partener 2: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST

Perioada de implementare: 32 de luni, 23.10.2023 – 22.06.2026

Valoarea totală a proiectului: 579.377, 35 lei cu TVA, din care valoarea TVA este de 84.447,35 lei.

Valoarea nerambursabilă prin PNRR este de 494.930 lei

Obiectivul general al proiectului:

Creșterea capacității sistemului de educație preșcolară din sat Borșa, Comuna Vlădeni, județul Iași, prin înființarea unor servicii de educație timpurie complementare în satul Borșa, începând cu anul școlar 2024-2025, în vederea îmbunătățirii ratei de participare cu 5%. Scopul înființării serviciilor complementare este acela de a oferi copiilor, care nu au acces la grădinița/grădinițele din comună, șanse egale la educația timpurie. Aceste servicii complementare vor contribui pe termen lung la reducerea semnificativă a eșecului școlar prin  crearea unui mediu de învățare structurat pentru 20 de copii. În concluzie, prin prezentul proiect se dorește crearea infrastucturii pentru asigurarea accesului la o educaţie incluzivă de calitate pentru toţi copiii din comună, educația timpurie bazându-se pe respectul pentru viață, pe drepturile omului și pe o dezvoltare sustenabilă.

Obiective specifice:

  1. Achiziționarea unei structuri modulare din containere, amplasarea acesteia în satul Borșa și amenajarea sălilor de clasă și a grupului sanitar, până în luna ianuarie 2024, în vederea creării cadrului necesar desfășurării serviciilor de educație timpurie complementare.
  2. Dotarea spațiilor destinate serviciilor de educație timpurie complementare cu mobilierul și instalațiile necesare asigurării condițiilor de funcționare, în condiții igienico-sanitare.
  3. Dotarea sălilor pentru activitățile specifice cu echipamente digitale, în vederea consolidării competențelor și a învățării digitale pentru 20 de copii.
  4. Înscrierea în rețeaua școlară a serviciului de educație timpurie complementar la Inspectoratul Școlar Județean Iași.
  5. Desfășurarea activităților specifice de educație timpurie (servicii de educație, îngrijire, protecție și nutriție de tip grădiniță comunitară, respectiv servicii de tip grup de joacă/ludotecă) începând cu anul școlar 2024-2025, pentru un număr de 20 de copii preșcolari, neînscriși în serviciul standard de educație, pentru cel puțin 12 luni în perioada de implementare a proiectului.

Indicatorii proiectului:

  • 20 copii care beneficiază timp de 12 luni, în perioada de implementare a proiectului de serviciile complementare nou înființate;
  • 30 părinți/reprezentanți legali/persoane în grija cărora se află copilul (bunici, rude, tutori/curatori personali, asistenți parentali) care beneficiază de servicii de informare, consiliere și sprijin.

Rezultate preconizate:

– 1 construcție modulară din containere achiziționată pentru înființarea unui serviciu de educație complementar;

– 2 săli de clasă și anexe amenajate și dotate cu mobilier și echipamente, inclusiv digitale, pentru operaționalizarea serviciilor de educație timpurie complementare;

– 1 serviciu de educație timpurie compementară înființat/autorizat în comuna Vlădeni, sat Borșa;

– 20 de copii și 30 de părinți/tutori/reprezentanți legali ai copiilor beneficiari ai serviciilor oferite prin proiect;

– activități educaționale complementare desfășurate cel puțin 12 luni în perioada de implementare a proiectului.

Activități proiect:

A1 Managementul proiectului

A 1.1 Monitorizarea și coordonarea proiectului

A 1.2 Informarea publicului și publicitatea proiectului

A 2 Înființarea serviciilor de educație timpurie complementare

A 2.1 Realizarea achizițiilor, dotarea și amenajarea spațiilor

A 2.2 Înființarea propriu-zisă și înscriere în rețeaua școlară a serviciilor de educație timpurie complementare

A 3 Servicii de educație timpurie complementare

A 3.1 Selectarea personalului instruit

A 3.2 Înscrierea copiilor în cadrul serviciilor de educație timpurie complementare

A 3.3 Grădinița comunitară

A 3.4 Grup de joacă și ludotecă

A 4 Servicii dedicate părinților

A 4.1 Informarea părinților

A 4.2 Consilierea părinților. Educația parentală

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

https://mfe.gov.ro/pnrr/

https://www.facebook.com/PNRROficial