ACHIZIȚII

  • Licențe – Tîn cadrul proiectului „START UP YOURSELF” – cod MySmis 104206, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Termen transmitere oferte 20.09.2018, ora 1300Anunț și specificații Licente

 

  • Produse IT – în cadrul proiectului „START UP YOURSELF” – cod MySmis 104206, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Termen transmitere oferte 20.09.2018, ora 1300Anunț și specificații Produse IT

 

  • Pachete îmbrăcăminte și încălțăminte – Procedură Simplificată – în cadrul proiectului „O șansă egală pentru toți. Educație inclusivă în unitățile școlare”, cod MySmis 103821, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Termen depunere oferte : 19.09.2018, ora 1500.  ANUNT DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT NR. SCN1014964 / 04.09.2018.  Documente: Caiet de SarciniStrategie de Contractare.

 

 

  • Achiziție Pachete Produse de Igienă Personală – Cerințe tehnice – în cadrul proiectului „PACT-Parteneriat activ pentru calitate și transfer de cunoștințe în comunități școlare din județele Botoșani și Suceava” Cod MySMIS: 108236, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Termen de transmitere oferte: 05.09.2018, ora 1200.

 

 

 

  •  Achiziție servicii de publicitate și promovare a proiectului cod SIPOCA/MySMIS 304/110309 – Dezvoltarea de politici și mecanisme în domeniul serviciilor  de utilitate publică prin entități asociative de tip inter-comunitar și promovarea parteneriatelor public-privat pentru o dezvoltare sustenabilă a comunităților. Având în vedere faptul că până la termenul limită de depunere a ofertelor nu a fost înregistrată nici o ofertă de la operatorii economici, se prelungește Termenul de depunere a ofertelor până la data de 26.07.2018, ora 14:00. Achiziție ANULATĂ.

 

  • Achiziție materiale consumanile și furnituri de birou în cadrul proiectului cod SIPOCA/MySMIS 304/110309 – Dezvoltarea de politici și mecanisme în domeniul serviciilor  de utilitate publică prin entități asociative de tip inter-comunitar și promovarea parteneriatelor public-privat pentru o dezvoltare sustenabilă a comunităților. Având în vedere faptul că până la termenul limită de depunere a ofertelor nu a fost înregistrată nici o ofertă de la operatorii economici, se prelungește Termenul de depunere a ofertelor până la data de 26.07.2018, ora 14:00Achiziție atribuită cătree SC PAPER ROLPROD SRL.

 

 

  • Achizitie materiale consumabile în cadrul proiectului POCU/89/3/7/107609 – ReCONNECT DIASPORA – Reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunitatile de origine prin sustinerea antreprenoriatului: Anunt publicitar numarul 145191 si NECESAR

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *