POSDRU 2007-2013

PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST a implementat proiectul „Programe de studii flexibile și competitive pentru IT&C în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est (CompetIT&C)”, ID 138873, derulat prin Ministerul Educației și Cercetării Științifice, în calitate de Organism Intermediar pentru POSDRU 2007 – 2013.

Proiectul s-a desfășurat în parteneriat cu:

Mai multe detalii despre parteneri și programele de studii de licență și master oferite, sunt disponibile aici.

Context:

In condițiile folosirii tehnologiilor informaționale și de comunicații în societatea modernă, mediul educațional încearcă în mod constant să integreze activități legate de utilizarea TIC, atât în învățământ și în formarea inițială și continuă a resurselor umane, cât și în actul managerial specific domeniului învățământului superior. Reforma învățământului superior operează cu o serie de termeni esențiali precum: calitate, eficiență, performanță. Aceste deziderate pot fi atinse, practic, în mod real printr-o politică managerială și educațională performantă, susținută de instrumente specifice. În aceste condiții, universitățile acordă o importanță sporită tehnologiei informației, abordând o strategie integrată și completă în actul educațional asupra sistemelor și tehnologiilor utilizate.

Obiectivul general:

Adaptarea și îmbunătățirea programelor de studii de licență și master în domeniul IT&C și creșterea competențelor absolvenților de studii în acest domeniu prin corelarea acestora cu specificul pieței regionale de forță de muncă.

Obiective specifice:

 • Îmbunătățirea interacțiunii dintre universități și mediul de afaceri regional prin facilitarea accesului la module de practică pentru studenți și masteranzi în IMM-uri din domeniul IT&C;
 • Susținerea dezvoltării economice și sociale a Regiunii prin organizarea de work-shop-uri în sub-domenii ale IT&C și elaborarea de planuri de acțiuni și instrumente de consolidare a acestei relații pe termen mediu și lung;
 • Promovarea oportunităților de dezvoltare personală prin parcurgerea de programe de studii în domeniul IT&C prin organziarea de campanii de informare și conștientizare în rândul elevilor;
 • Extinderea oportunităților de integrare pe piața muncii pentru studenți și masteranzi din domeniul IT&C prin organizarea de târguri ale carierelor (în Iași, Bacău și Suceava);
 • Dezvoltarea curriculară și creșterea relevanței programelor de studii de master profesional (bazat pe dobândirea de competențe) în limbi de circulație internațională;
 • Dezvoltarea și implementarea de mecanisme inovative și flexibile care să faciliteze sincronizarea programelor de studii disponibile la toate universitățile din cadrul parteneriatului și care să valorifice oportunitățile pe termen mediu semnalate de mediul de afaceri;
 • Promovarea networking-ului educațional cu parteneri din Uniunea Europeană cu misiunea derulării, în următorii 3-5 ani, a unor programe de studii de tip joint degree, la nivel de licență și masterat.

Impact/indicatori:

 • 4 universităţi sprijinite;
 • 4 calificări dezvoltate / actualizate în învăţământul superior;
 • 700 participanţi la instruire din învăţământul superior;
 • 4 programe de licenţă / masterat dezvoltate / adaptate conform CNCIS în învăţământul superior;
 • 700 de studenţi care au beneficiat de operaţiunile finanţate la nivelul instituţiilor de învăţământ superior.

Rezultate:

 • grup țintă: 833 studenți, 13 membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universități și facultăți și 34 persoane implicate în dezvoltarea programelor de studii universitare;
 • o sesiune Training for trainers în domeniul dezvoltării programelor de studii în domeniul IT&C și domenii conexe, asigurării calității și managementului calificărilor în învățământul superior;
 • organizarea și desfășurarea unui workshop transnațional (Bruxelles, oct 2014), 21 workshopuri în toate cele 4 universități partenere, 1 vizită de studiu transnațională (Rotterdam), 1 schimb de experiență la univertitatea din Constanța și 12 vizite de studiu între parteneri;
 • derularea unui program de stagii de practică plătite pentru 97 de studenți din domeniul IT de la cele 4 universități;
 • realizarea unui studiu pentru identificarea la nivelul pieței muncii din cele șase județe și la nivel regional a nevoilor de resurse umane înalt calificate în domeniul IT&C și a competențelor aferente necesare;
 • un program pilot desfășurat în cadrul celor 4 universități partenere;
 • crearea unei platforme de e-learning și a suporturilor educaționale pentru platformă.

Detalii despre activitățile punctuale din cadrul proiectului CompetIT&C, cursurile oferite, beneficiari etc., sunt disponibile pe platforma proiectului (accesibilă atât în versiune publică, cât și cu autentificare).

Galerie foto