planuri de afaceri

 

AICI găsiți Metodologia de selecție a planurilor de afacere!

Ca urmare a participării la cursurile de formare a competențelor antreprenoriale, se vor întocmi 250 de planuri de afaceri. Acestea vor intra într-un concurs de selecție a planurilor de afacere și vor fi desemnate, conform punctajelor primite, 30 de planuri câștigătoare, după cum urmează:

– 3 planuri de afaceri care promoveaza concret dezvoltarea durabila prin dezvoltarea unor produse, tehnologii sau servicii care contribuie la aplicarea principiilor dezvoltarii durabile;

– 3 planuri de afaceri care au propus activități ce vor promova concret sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor;

– 3 planuri de afaceri care au propus măsuri ce vor promova concret inovarea socială;

– 8 planuri de afaceri care au propus măsuri ce vor promova concret utilizarea şi calitatea TIC prin implementarea unor soluții TIC în procesul de producție/ furnizare de bunuri, prestare de servicii și/sau execuție de lucrări;

– 3 planuri de afaceri care au propus măsuri ce vor promova concret consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și/sau a inovării, prin derularea de activități specifice;

– 10 planuri de afaceri fără promovarea principiilor orizontale.

Criterii de selecție:

  1. Numărul de persoane care beneficiază de ajutor de minimis fără să fi participat la programul de formare antreprenorială organizat în cadrul proiectului nu va putea depăși 30% din numărul total de persoane beneficiare de ajutor de minimis acordate în cadrul proiectului;
  2. Numărul planurilor de afaceri care prevăd activități economice ce se încadrează în CAEN, Sectorul G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor, cu excepția Grupei 452 – Întreținerea și repararea autovehiculelor nu va putea depăși 20% din nrumărul total al planurilor de afaceri finanțate prin intermediul proiectului;
  3. Nu vor fi finantațe 2 sau mai multe planuri de afaceri propuse de persoane diferite, identice sau cu un grad foarte mare de asemănare în ceea ce privește descrierea segmentului de piață, planului de management și marketing și bugetul detaliat.

 NU SE VOR FINANȚA idei de afaceri în următarele sectoare:

  • pescuit și acvacultură;
  • producția primară de produce agricole;
  • prelucrarea și comercializarea produselor agricole;
  • export către țări terțe sau către state membre;
  • achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri;
  • care condiționează utilizarea preferențială a produselor naționale față de cele importate.

Persoanele ale căror planuri de afacere au fost desemnate câștigătoare trebuie să:
– aibă experiență pe piața muncii sau studii efectuate în străinătate în domeniul de activitate descris în planul de afacere;
– beneficieze o singură dată de subvenție, indiferent de numărul de asociați din cadrul întreprinderii nou înființate.

Câștigătorii desemnați vor încheia un contract de subvenție de max. 40.000 euro, conform bugetului estimat și aprobat în planul de afacere. Subvenția va fi utilizată, în primul rând, pentru înființarea firmei conform legislației din România, cu sediul în mediul urban din Regiunea Nord-Est, și în al doilea rând, pentru implementarea planului de afacere.

Obligațiile cu caracter specific aplicabile beneficiarului subvenției sunt următoarele:
1) angajarea a minimum 2 persoane în cadrul afacerii sprijinite;
2) asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite pe o perioadă de minimum 12 luni pe perioada implementării proiectului;
3) asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni, în care beneficiarul să asigure continuarea funcționării afacerii, inclusiv cu obligația menținerii locurilor de muncă;
4) respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri finanțat.