PROIECT SOFT

 

Îmbunătățirea calității și capabilității acțiunilor commune în situații de urgență în zona transfrontalieră, cod 2SOFT / 4.2 / 146

 

Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România – Republica Moldova ENI 2014-2020

Obiectivul tematic 8. Provocări comune în domeniul siguranței și securității 
Prioritatea 4.2 Sprijinirea activităților comune de prevenire a dezastrelor provocate de om, precum și acțiuni comune în situații de urgență
4.2.1 Riscuri reduse pentru dezastre naturale sau provocate de om și sisteme comune mai bune de gestionare a situațiilor de urgență
în zona eligibilă

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați http://ec.europa.eu/europaid

 

Beneficiar: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST

Partener: Consiliul Raional Ungheni (Republica Moldova)

 

Perioada de implementare: 18 luni

Valoarea proiectului: 325.000 euro  (din care, contribuția Uniunii Europene este de 292.500 euro și 32.500 euro contribuția proprie a partenerilor)

 

Obiectiv general

Sprijinirea acțiunilor comune dintre România și Republica Moldova (Raionul Ungheni) pentru prevenirea dezastrelor naturale și a celor provocate de om prin: investiții în mijloace și echipamente tehnice specifice pentru intervenții de urgență în beneficiul Consiliului Raional Ungheni și, ulterior, Serviciului pentru Situații Excepționale Ungheni (DSE); acțiuni comune de prevenire și protecție împotriva inundațiilor prin împădurirea / reîmpădurirea albilor care traversează zona de intervenție selectată; campanii și alte măsuri care vizează educarea și promovarea voluntariatului în rândul populației pentru a sensibiliza cetățenii cu privire la importanța acțiunilor de prevenire.

Obiective specifice

 • Îmbunătățirea organizării și executării intervenției operative pentru a reduce pierderile materiale și umane prin reducerea timpului mediu de răspuns cu 1 min 30 sec, limitarea și eliminarea efectelor calamităților naturale (inundații, incendiu etc.) și a altor situații de urgență prin dotarea cu echipamente specifice pentru intervenții, în special pentru inundații, a Consiliului Raional Ungheni  și, ulterior, a Serviciului pentru Situații Excepționale Ungheni;
 • Creșterea gradului de conștientizare a 75.000 de cetățeni din zona proiectului cu privire la riscurile locale existente și îmbunătățirea răspunsului în aceste situații prin desfășurarea de campanii de informare și activități educaționale preventive pentru reducerea riscului de inundații în zona proiectului și prin împădurirea / reîmpădurirea pe suprafețele râurilor Prut și Siret;
 • Creșterea numărului de acțiuni comune între echipele de profesioniști din comitetele de urgență și serviciile voluntare și populația voluntară din zona transfrontalieră (România – Republica Moldova) pentru prevenirea / limitarea dezastrelor naturale prin schimburi de bune practici, planuri de intervenție și aplicații comune (5 acțiuni comune).

 

Printre indicatorii de monitorizare și evaluare ce vor cuantifica impactul implementării proiectului se numără:

 • peste 75.000 locuitori care vor beneficia de aplicarea unor soluții integrate cu impact transfrontalier;
 • 250 voluntari (150 de voluntari care vor participa la activitățile de instruire și schimb de bune practici; 100 voluntari care vor participa la acțiunile integrate propuse).

 

Activități

 1. Managementul și coordonarea proiectului                          
 2. Planul de informare și comunicare
  1.  Organizarea conferințelor de lansare / finalizare a proiectului
  2. Alte mijloace de informare a publicului în timpul proiectului
 3. Activități comune pentru prevenirea dezastrelor naturale și îmbunătățirea capacităților de intervenție
  1. Îmbunătățirea tehnicii de intervenție în raionul Ungheni                       
  2. Acțiuni și evenimente comune pentru schimbul de bune practici între profesioniștii din domeniul prevenirii și intervențiilor de urgență
  3. Elaborarea și crearea unui studiu și a unei strategii de intervenție comună pentru situații de urgență în zona transfrontalieră 
  4. Organizarea de sesiuni comune de informare în instituțiile de învățământ
  5. Acțiuni comune de împădurire / reîmpădurire pentru stabilizarea râurilor Prut și Siret