monitorizarea afacerilor

Urmare a informărilor primite de la AM POCU, coroborat cu monitorizarea activității firmelor finanțate prin proiectul ReConnect Diaspora, echipa de proiect a actualizat Metodologia privind monitorizarea afacerilor înființate. Modificările operate sunt evidențiate cu galben în metodologie la care se adaugă cele două anexe actualizate privind raportarea progresului implementării planului de afaceri  (raport tehnic si raport financiar). 

Astfel, pentru o verificare optima a implementării planurilor de afaceri, se solicită următoarele:

  • transmiterea rapoartelor de progres si a documentelor justificative se face prin transmiterea unui singur email, scanate in format pdf, pe fiecare linie de buget, fisierul fiind denumit corespunzător. Documentele transmise in altă forma sau incomplete nu vor fi luate in considerare.
  • raportarea se face pentru o luna intreaga, exceptie facand luna martie 2020 (termenul limită al implementării planurilor de afaceri este 18 martie).
  • pentru acordarea tranșei a II-a din ajutorul de minimis beneficiarii trebuie să prezinte o balanță cu inregistrari analitice din care să reiasă că s-au incasat venituri în procent de 30% din valoarea transei inițiale, insoțită de următoarele documente: 

 1. Pentru verificarea cuantumului veniturilor incasate se va transmite urmatorul set de documente pentru lunile in care s-au efectuart venituri:

▪         Anexa 7 -tabel centralizator -Venituri realizate pe cod CAEN Principal-RF Progres.xls;

▪         Declaratie atingere nivel venituri pt TR 2;

▪         in cazul veniturilor realizate pe baza de factura achitata prin virament bancar: jurnal de vanzari plus fise clienti, extrase de cont si copii facturi emise;

▪         in cazul veniturilor realizate pe baza de factura achitata cu chitanta: registru de casa si eventual copii chitante;

▪         in cazul veniturilor realizate prin casa de marcat: declaratia A4200, registru de casa si eventual copii Zet-uri lunare;

▪         Balanta de verificare  analitica, cu evidentierea veniturilor incasate din activitatea principala, a carui cod CAEN a fost declarat in planul de afaceri, insotita de fisele de cont pentru : clienti (4111) + TVA (4427), banca (5212), casa (5311) si venituri din servicii prestate (704).

 

2. Pentru indeplinirea conditiei asumate de fiecare dintre dumneavoastra referitoare la ANGAJATI ASUMATI, mentinerea normei si a nivelului de salarizare:

CIM-uri, fise de post si extras din Revisal;

State de plata, pontaj;

Dovada pentru angajatii care provin din categorii defavorizate (dacă este cazul);

Declaratia 112 pentru lunile in care s-au achitat salarii din bugetul proiectului .

Documentele transmise vor fi opisate.

Ulterior solicitării d-voastră se va efectua o vizită pe teren, la sediul/punctul de lucru al firmei pentru verificarea documentelor ORIGINALE și existența bunurilor achiziționate. In acest sens beneficiarii vor pregăti toate documentele originale intr-un biblioraft dedicat proiectului, aranjate pe linii de buget (ex: dosar achiziții, factura, dovadă plată, pv predare-primire, registru inventar/fișa mijlocului fix in care sa fie mentionata si seria inregistrată pe echipament, certificatul de garantie, alte documente relevante). Echipamentele vor avea aplicat un autocolant pentru proiect in care se va inscrie numărul de inventar.