Studiu IT

STUDIU ITC 2030 NORD-EST

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST a elaborat, în cadrul proiectului „Programe de studii flexibile și competitive pentru IT&C în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est (CompetIT&C)”, finantat prin POSDRU 2007-2013, un studiu pentru identificarea nevoii de resurse umane înalt calificate în domeniul ITC și a competențelor aferente necesare, precum și a evoluției sectorului de ITC din Regiunea Nord-Est cu orizont de timp 2030.

doc5
Scenariul optimist de evoluție previzionează, pentru 2030, un necesar de 33.000 de angajați în ITC la nivelul Regiunii Nord-Est, față de 8.000 – 10.000 în prezent. Documentul va fi actualizat în mod continuu.

Pentru a crește gradul de relevanță al studiului și pentru a reflecta schimbările survenite în industrie în timp real, ADI EURONEST așteaptă sugestii și observații din partea celor interesați (e-mail: euronest@yahoo.com, office@adieuronest.ro).
Studiul ITC 2030 Nord-Est poate fi descărcat de aici: studiu-itc-nord-est-2030