Anunț privind actualizarea calendarului competiției planurilor de afaceri, din cadrul proiectului „Start up Yourself”, cod Smis 104206

A

Având în vedere:

  • aprobarea AA nr. 3 de către OI POCU în data de 15 noiembrie 2018, pentru validarea componenței juriului de evaluare a planurilor de afaceri;
  • numărul mare de dosare depuse în ultima zi aferentă perioadei de depunere, conform calendarului publicat pe site-ul ADIE;
  • prevederile sectiunii G.4.1. din Metodologia de selectie a Planurilor de Afaceri ”….termenul de răspuns acordat nu poate fi mai mare de 2 zile lucrătoare …..”
  • respectarea principiului egalității de șanse, și nediscriminării

pentru a oferi  tuturor participanților la concursul de planuri de afaceri același termen de răspuns,  la eventualele solicitări de clarificări ce pot fi formulate de către comisia de evaluare, se actualizează sectiunea H. Calendarul Competiției din Metodologia de selectie a Planurilor de Afaceri, în sensul decalării și detalierii, unor etape din faza de evaluare, după cum urmează:

  1. H. Calendarul competiției.
 Descrierea etapei Date de desfășurare
Constituirea juriului competiției de planuri de afaceri 26 septembrie  – 15 noiembrie 2018
Depunerea planurilor de afaceri 15 octombrie – 15 noiembrie 2018
a)     Evaluarea eligibilității administrative. 16 octombrie – 18 noiembrie 2018
Transmiterea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări

 

Comunicarea rezultatelor individual și public, pe site-ul proiectului

16 octombrie – 20 noiembrie 2018, ora 12:00

 

 16 octombrie – 20 noiembrie 2018, ora 20:00

Depunerea și soluționarea contestațiilor:

–        Depunerea

–        Soluționarea contestațiilor

 

16 octombrie – 22 noiembrie 2018, ora 12:00

16 octombrie – 22 noiembrie 2018, ora 23:00

Publicarea listei finale a planurilor de afaceri eligibile 23 noiembrie 2018
b)     Evaluarea tehnico-financiară a planurilor de afaceri eligibile 15 noiembrie – 26 noiembrie 2018
Comunicarea rezultatelor evaluării individual și public, pe site-ul proiectului 16 noiembrie – 26 noiembrie 2018
Depunerea și soluționarea contestațiilor:

–        Depunerea

–        Soluționarea contestațiilor

 

16 noiembrie – 29 noiembrie 2018, ora 12:00

16 noiembrie – 29 noiembrie 2018, ora 23:00

Publicarea listei finale a rezultatelor obținute de  planurile de afaceri înscrise în concurs 30 noiembrie 2018
Publicarea listei finale a planurilor de afaceri selectate în vederea acordării de finanțare nerambursabilă 30 noiembrie 2018
Semnarea pre-acordurilor și derularea stagiilor de practică 3 decembrie 2018 – 14 ianuarie 2019