Având în vedere Anunțul cu nr. 1104/26.09.2018, anunțurile cu nr. 1123/01.10.2018 și 1142/03.10.2018, prin care se prelungește perioada de recrutare a membrilor juriului de evaluare și selecție a planurilor de afaceri din cadrul proiectului „Start up Yourself”, în urma evaluării dosarelor de candidatură depuse pentru ocuparea posturilor de Evaluator planuri de afaceri și Coordonator evaluare planuri […]

Read More »

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST derulează în prezent achiziția de servicii de publicitate și promovare a proiectului, achiziție prevăzută în Cererea de finanțare – secțiunile Plan achiziții și Buget , cu o valoare totală de 66.480 lei (55.865,55 lei fără TVA). Luând în considerare specificațiile prezentate mai jos, vă invităm să ne trimiteți o ofertă […]

Read More »

Prezenta Metodologie reprezintă versiunea transmisă OI POCU în vederea aprobării. Dacă va suferi modificări, acestea vor fi comunicate corespunzător. Metodologie ANEXA 1 – Cerere de înscriere la Concursul de planuri de afaceri; ANEXA 2 – CV Europass; ANEXA 3 – Formular înregistrare GT; ANEXA 4 – Acord utilizare date personale; ANEXA 5 – Declararea calității […]

Read More »

Anunțăm prelungirea perioadei de recrutare a membrilor juriului de evaluare și selecție a planurilor de afaceri din cadrul proiectului „Start up Yourself” până vineri, 5 octombrie 2018, ora 12.00. Persoanele interesate pot depune dosarul de candidatură la sediul A.D.I. EURONEST, Blvd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 69 (sediul Consiliului Județean Iași, etajul 1), Municipiul […]

Read More »

Urmare a soluționării, de către membrii juriului, a contestațiilor depuse după evaluarea planurilor de afacere – Faza B, prezentăm, mai jos, situația cu evidențierea celor 30 de beneficiari ai subvențiilor de minimis ce vor fi acordate în cadrul proiectului ReConnect Diaspora, ale căror planuri de afacere au primit cele mai mari punctaje. Situația prezentată a […]

Read More »

Având în vedere că până la data de  01.10.2018, ora 11, s-a primit un singur dosar de candidatură, în vederea ocupării celor două posturi, unul de Evaluator planuri de afaceri și celălalt de Coordonator evaluare planuri de afaceri, anunțăm prelungirea perioadei de recrutare a membrilor juriului de evaluare și selecție a planurilor de afaceri din […]

Read More »